Infrastructuur en veiligheid

Of je nu te voet, met de fiets, met de auto, de bus of met welk vervoermiddel ook op pad gaat: verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! Veilig verkeer vraagt om een goede infrastructuur (logische oplossingen), goede paden en wegen, én om verantwoordelijk verkeergedrag van elke verkeergebruiker. Samen maken we de gemeente Gennep veilig. Door beleid, uitvoering en individuele verantwoordelijkheid op elkaar af te stemmen.

  • Met hulp van deskundigen en in samenspraak met burgers ontwikkelen we een toekomstvisie ‘verkeersveiligheid’, integraal voor de gemeente Gennep en met specifieke aandacht voor elke kern.
  • Fietsen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden in onze gemeente. Daarom investeren wij in de fietsinfrastructuur.
  • Deze moet uitgebreid, maar ook gemoderniseerd worden om de toename van (elektrische) fietsen aan te kunnen. We blijven ons inzetten om het fietspad langs de brug naar Oeffelt te verbreden.
  • Extra aandacht vragen we voor veilige routes naar en in de omgeving van de verschillende scholen, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen altijd veilig naar school moeten kunnen wandelen of fietsen.
  • Ook de voetgangers zijn een belangrijk onderdeel van het verkeer. Daar moet meer aandacht voor komen zodat onze inwoners veilig kunnen lopen.
  • In samenspraak met bewoners en deskundigen passen we de drukke en gevaarlijke verkeersituaties aan. Denk hierbij onder andere aan de kruising bij de Nijmeegseweg en Ottersumseweg, de Hoofdstraat, de St. Jansstraat, Zwarteweg, Kleefseweg, de Zuid-oostwal en de Niersweg.
  • We zetten ons in voor het behouden van bestaande ov-verbindingen en de Wensbus.
  • Wij willen dat de gehele bebouwde kom een 30 kilometer zone wordt en de 50 kilometer weg de uitzondering is. Alleen een 50 kilometer weg als dit nodig is voor de doorstroming van het verkeer. Wanneer fietsers en auto’s samen de weg delen is er altijd sprake van een 30 kilometer weg.
  • We zijn nog steeds geen voorstander van de huidige oplossing van de rondweg in Milsbeek en blijven zoeken naar alternatieve en integrale oplossingen voor de problemen bij de Zwarteweg, ook in relatie tot uitstoot van CO2, natuur en toekomstige bouwplannen.