Leefomgeving

Iedereen heeft recht op een passend en betaalbaar onderkomen in een veilige omgeving. Een plek waar je je thuis voelt. Maar de woningmarkt ‘zit op slot’. Daarmee is het thema ‘wonen’ belangrijker dan ooit.

De gemeente Gennep is te mooi om helemaal zonder visie vol te bouwen. We moeten doorpakken maar ook creatief en slim omgaan met woonwensen van eenieder. D66 Gennep zoekt naar slimme woonconcepten in alle kernen die bijdragen aan de oplossing van deze problematiek met respect voor de natuur en de omgeving. Een leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Nieuwbouw alleen is niet genoeg, we moeten ook inzetten op alternatieven zoals bijvoorbeeld splitsen van woningen en mantelzorgwoningen makkelijker mogelijk maken.

Woningbouw

D66 Gennep vraagt ook volop aandacht voor verkeersveiligheid voor iedereen: voor automobilisten, fietsers, voetgangers, mensen in een rolstoel of met een rollator, kinderen en alle andere doelgroepen die veilig van hun huis naar het werk, de school, de winkels of de horeca willen gaan.

  • We streven naar zoveel mogelijk nieuwe woningen en willen daar binnen veel ruimte bieden voor bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, studio’s, tiny houses, tijdelijke woningen en CPO’s.
  • Naast nieuwbouw willen we dat de bestaande woningvoorraad door woningen te splitsen en mogelijkheden te bieden voor het bewonen van bijgebouwen en langdurig leegstaande panden.

Duurzaamheid

Ook de bestaande woningen, koop en huur, kennen de nodige uitdagingen. Verduurzaming is voor veel van deze woningen echt noodzakelijk. De gemeente moet hierin stimuleert en ondersteunen.

  • Eigenaren dagen we uit hun panden te vergroenen en verduurzamen. Dit zorgt voor een fijne leefomgeving en is goed voor het milieu. De gemeente dient hier nog meer in te ondersteunen.
  • We willen dat alle inwoners mee kunnen doen met de energietransitie. Iedereen moet kunnen participeren in energieprojecten. Financiering van rendabele duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, groene daken…) moet voor iedereen beschikbaar komen. En ook huurders krijgen toegang tot relevante gemeentelijke regelingen en ondersteuning.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid voor iedereen: voor automobilisten,
fietsers, voetgangers, mensen in een rolstoel of met een rollator, kinderen en alle andere doelgroepen die veilig van hun huis
naar het werk, de school, de winkels of de horeca willen gaan.

  • In samenspraak met inwoners, scholen en ondernemers komt er voor de hele gemeente een toekomstvisie verkeersveiligheid met extra aandacht voor de kernen en gevaarlijke situaties.