Straatverlichting versneld naar LED verlichting

Verlichting Gennep

Beeld: D66 Gennep

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2023 in november 2022 diende D66 Gennep een motie in om de straatverlichting versneld te vervangen naar LED verlichting.

In de afgelopen jaren is gemeente Gennep al begonnen om de conventionele straatverlichting, die relatief veel stroom verbruikt, in fases te vervangen door energiezuinige LED verlichting. Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven in de energietransitie en kwamen daarom met het voorstel voor een versnelling van deze vervanging zodat in 2024 alle straatverlichting in onze gemeente energiezuinig is.

Steun

De steun vanuit de raad voor dit voorstel was er maar de motie werd door het college ontraden omdat het om een broekzak-vestzak voorstel zou gaan waarbij het onder de streep op hetzelfde neer zou komen, of zelfs veel duurder zou zijn. Wij hebben de motie toen aangehouden en het college de opdracht meegegeven een financieel overzicht te maken van de lasten en de baten. Wat ons betreft hoeft deze versnelling in de verduurzaming ook niet direct geld op te leveren, het is namelijk net zo belangrijk dat we als gemeente ook ons steentje bijdragen aan de energietransitie.

Geldkwestie

Maar wat blijkt … het versneld vervangen van de LED verlichting bespaart de gemeente Gennep geld. Berekeningen laten zien dat de jaarlijkse kosten voor onderhoud, beheer en energie met ongeveer 48.000 euro omlaag gaan als alle conventionele verlichting is omgezet naar LED verlichting. Dus het goede voorbeeld én besparingen.

Energiecrisis

Zoals gezegd speelt niet alleen geld een rol. Door besparing in de energie alleen al dragen we ook weer bij in het verlichten van de druk op het energienetwerk en het verkleinen van de vraag naar stroom. Wat je bespaart hoef je immers ook niet op te wekken.

Natuur

Tijdens het vervangen wordt er maatwerk toegepast. Zo wordt er rekening gehouden met de sterkte van het licht, het goed uitrichten van het licht om overlast te beperken en bijvoorbeeld de kleur van het licht wordt op sommige plekken speciaal aangepast om zo min mogelijk hinder te veroorzaken bij dieren. Bijvoorbeeld vleermuizen kunnen door sommige soorten licht worden verblind.

Motie

Onze motie van november 2022 is dus alsnog overgenomen door het college in de voorjaarsnota. Daarmee kan het verduurzamingstraject starten.

D66 raadslid Laurens Hoetink: “Wij zijn erg blij met deze ‘groene’ stap. Zo zie je dat verduurzaming niet altijd geld hoeft te kosten en ook de komende jaren blijven wij ons inzetten om de gemeente te helpen sneller stappen te zetten in naar een duurzame gemeente”.