Sport- en cultuurfonds voor volwassenen

Samen vormen we de samenleving door iedereen de kans te geven mee te doen.

Sport- en cultuurfonds voor volwassenen

De gemeenteraad heeft afgelopen 19 juli ingestemd met de motie van D66 en PvdA om, naast het al bestaande sport en cultuurfonds voor de jeugd, ook een sport- en cultuurfonds voor volwassenen in te stellen. Hiermee worden voor alle inwoners van de gemeente Gennep de financiële drempels om deel te nemen aan sport of creatieve activiteiten weggenomen.

Financiële zorgen

Als mensen financiële zorgen hebben zijn de lidmaatschappen voor sport- en creatieve activiteiten meestal een van de eerste dingen die stopgezet worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch mee kan blijven doen heeft de gemeente voor de jeugd een sport- en cultuurfonds, maar die voorziening stopt wanneer zij volwassenen worden.

Cement van de samenleving

Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen met een laag inkomen missen de positieve impact op hun fysieke en mentale gezondheid en tevens de gezelligheid en saamhorigheid die bij sport- en creatieve activiteiten horen.
“Het verenigingsleven wordt veelal aangeduid als het cement van de samenleving. Voor een deel van die samenleving is het vaak niet mogelijk, door hun financiële situatie, om hieraan deel te nemen” aldus Mariska van Gelder – van den Hoogen, voorzitter van de volleybalvereniging Flamingo’s ’56 en actief lid van D66 in Gennep.

Motie aangenomen

Afgelopen maandag dienden D66 en PvdA tijdens de raadsvergadering een motie in voor het opnemen van een sport- en cultuurfonds voor volwassenen in de gemeentebegroting van 2022. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen.

In de gemeente Gennep wonen 400 huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk minimum en nog eens 300 tussen de 100% en 120%. Met andere woorden, dat is ruim 4% van de huishoudens. Het fonds is voor die 700 huishoudens in Gennep belangrijk om niet buitengesloten te worden van sport en creatieve activiteiten.

Inclusieve samenleving

De lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 in de gemeente Gennep, Arjen Mehlkop, licht toe: “Pas als iedereen ook de kans heeft om mee te doen dan werken we in Gennep echt aan een inclusieve samenleving – dat zijn alle inwoners die samen de samenleving Gennep vormen”.

“Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten draagt niet alleen bij aan een positieve gezondheid maar verstrekt ook het sociale netwerk, het zelfvertrouwen en het gevoel van erbij te horen. Daarom moeten alle inwoners van Gennep de kans krijgen om lid van een sport- of cultuuraanbieder te worden. Ook als ze daarvoor niet genoeg geld hebben. Voor D66 betekent het dat we met zo’n fonds niemand laten vallen”.