Stop stilstand. Stem vooruit.. PS 2023

Stop stilstand. Stem vooruit… Wat gebeurt er met een provincie die niet durft te kiezen? De afgelopen jaren hebben we in Limburg het antwoord op die vraag gezien. Met alle pijnlijke consequenties van dien. We zagen veel van de problemen die we nu hebben al jaren op ons afkomen. En toch is er onvoldoende gebeurd om er écht iets aan te doen.

Inzet verkiezingen

Deze verkiezingen gaan om keuzes. Over de ruimte waarin we samen leven. De ruimte om te ontwikkelen wat er echt toe doet en te stoppen met wat niet. De ruimte om jezelf te zijn en ontwikkelen. Het is die ruimte die we in Limburg veel beter moeten bewaren én bewaken. Waar we écht voor moeten kiezen, voordat het niet meer kan. D66 maakt die keuzes, ook als ze moeilijk of pijnlijk zijn.

Keuzes maken

Keuzes om nu stevig in te grijpen voor ons klimaat, kansen te verzilveren voordat ze een bedreiging worden. Om werk te maken van talent, de toekomst en investeren in onderwijs, cultuur en sport. Om het perspectief dat Limburgse boeren én onze natuur verdienen en de omschakeling naar kringlooplandbouw. Maar vooral de keuze voor een actieve provincie, die vandaag doet wat niet tot morgen kan wachten en er voor de toekomst van alle Limburgers is.

Echt beter doen

Dit is het moment om het niet een beetje minder slecht maar écht beter te gaan doen. Omdat Limburgers een betaalbaar thuis moeten kunnen vinden, we betere en snellere treinen willen aanleggen, we willen dat onze economie sterk blijft en onze winkelstraten levendig. En tegelijkertijd onze natuur naar adem snakt en aarde opwarmt. We mogen de toekomst van onze provincie niet langer mogen lenen van de volgende generaties Limburgers. Daarom is dit het moment om het echt anders te gaan doen.

Politieke wil

De kennis om gezonder, duurzamer, meer circulair of digitaal krachtiger te worden werd op onze campussen ontwikkeld. De techniek om klimaatneutraal en natuurbestendig te worden is uitgevonden. En de locatie om de wetenschap écht fundamenteel te veranderen met de Einstein Telescoop ligt in onze achtertuin. We hebben, samen met andere overheden, het geld én de mogelijkheden om het beter te doen. We weten én kunnen het. Nu komt het aan op politieke wil. Op de echte keuzes om het samen te gaan doen.

Wat kies jij?

In maart staat Limburg voor een keuze. Uitstellen of aanpakken? Zwabberen of koers zetten? Bangmakerij of vertrouwen? Stilstand of vooruitgang? Wij hebben onze keuze gemaakt. Wij kiezen voor Limburg. En we vragen jou dit op 15 maart ook te doen.

Lees meer over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst