Participatie

Betrokkenheid, participatie, serieus nemen. Hoe je het ook noemt, het is en blijft een ontzettend belangrijk onderwerp voor onze gemeente.

Niet gehoord voelen

Zo ook weer de afgelopen voorbereidende raadsvergadering. Naast hele belangrijke zaken zoals de trimester rapportage en de begroting stonden ook de Duivenakkerstraat en de Tiltenhof op het programma. Twee totaal verschillende onderwerpen die één ding gemeen hebben en dat is dat inwoners die zich niet gehoord voelen. Zij kwamen dan ook naar de raadsvergadering om in te spreken.

Duivenakkerstraat

Het bestemmingsplan voor Duivenakkerstraat 41a is in de basis een mooi initiatief waar wij als D66, maar ook de rest van de raad, voor open staat. Alleen bleek uit de signalen van omwonenden dat er veel onrust is. Ook bleek dat er nog vraagtekens gezet konden worden bij het bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft deze signalen ook opgevangen en alvast een handreiking gedaan. Er waren twee insprekers die kwamen vertellen wat dit plan voor hun leefomgeving betekent en waar zij zich zorgen om maken. Om tot een goed besluit te komen is ons voorstel om het bestemmingsplan aan te houden overgenomen door alle partijen. Een belangrijke stap voor een juridisch goede procedure en ruimte voor de stem van alle omwonenden.

Tiltenhof Ottersum

Ook was er een inspreker die kwam vertellen over onveilige situatie op de Tiltenhof. Zowel de zorgen over de snelheid binnen een woonerf als de veiligheid van jonge kinderen werd benoemd. Serieuze zorgen waar wij ook vragen over gesteld hebben. Helaas bleek de wethouder de situatie anders te zien en zijn de initiatiefnemers verwezen naar DAG Ottersum als wijkraad om de juiste prioriteit voor hun zorgen te krijgen.
Als D66 blijven wij ons inzetten om met een goede belangenafweging om tot resultaten te komen die passend zijn voor de situatie. Luisteren naar de zorgen van onze inwoners is daar een belangrijk onderdeel van.