Niet bouwen op de Groes

Het college legt in de komende raadsvergadering een plan voor om een eerste deel van de Groes te bebouwen met drie woningen. Als het aan D66 Gennep ligt gebeurt dit nu niet.

Volleybalfeesten op de Groes

Beeld: Flamingo’s 56

Bouwplannen de Groes

Al sinds 2010 worden er al plannen ingediend om te bouwen op de Groes en tot op heden is de gemeente hier niet in meegegaan omdat de plannen te grootschalig waren en niet paste in de bestemming. Nu het ‘slechts’ om drie woningen gaat kan er, wat het huidige College van B&W betreft, wel gebouw worden op de Groes. Bezwaren uit de omgeving worden van tafel geveegd door te stellen dat het niet gaat om het bebouwen van de Groes maar om bouwen van woningen aan de Touwslagersgroes. Ook de uitspraken uit 2019 van de voormalig wethouder over het bebouwen van de Groes doen er niet toe. Er zijn immers verkiezingen geweest en er is een nieuw college van B&W aangetreden.

Eenmaal weg komt het nooit meer terug

Ondanks dat het al heel lang speelt is er nog steeds geen visie voor dit gebied. Op welke manier blijft de sociale functie behouden, zoals bijvoorbeeld de evenementen zoals het slotfeest van ’t Bombakkes en de volleybal feesten? En wat blijft behouden als park en hoeveel natuur blijft uiteindelijk aanwezig? Het probleem is wat D66 Gennep betreft ook niet direct deze drie nieuwbouwwoningen maar het bouwen van woningen zonder een plan voor de Groes en het gebied daarom heen. “De Groes is een meerwaarde voor onze gemeente en dit kan nog veel meer worden. Dit soort keuzes kunnen wij maar één keer maken, eenmaal weg komt het nooit meer terug” aldus Arjen Mehlkop, fractievoorzitter van D66 Gennep.

Eerst een plan formuleren

Grenzend aan de Groes zijn er momenteel al veel nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de aanleg van de padelbanen en nieuwbouwprojecten zoals de Kalboerhof en de Clarenshof. Deze hebben een al een behoorlijke impact op dit stukje Gennep. Allemaal losstaande ontwikkelingen zonder dat er zicht is op een groter plaatje. Mehlkop: ‘Zonder een ruimtelijk plan voor dit gebied zet de bouw van deze drie woningen, de deur open naar de verdere ontwikkeling van de Groes. Dat willen we voorkomen.’