Handhaving: lampjes op de markt in Gennep

De markt in Gennep. Een beetje stilgevallen plek waar, mede door overname van de Kroon door de ondernemende zussen van Arensbergen, in het voorjaar van 2019 verandering in kwam. De markt bruist als nooit tevoren. Ook dit jaar werd half april met de eerste zonnestralen begonnen met de opbouw van de terrassen en zo ook de sfeerverlichting bij het terras van hotel de Kroon. Maar zo gauw als de lampjes kwamen, verdwenen ze ook weer en algauw werd het de talk-of-the-town.

Handhaving in Gennep - lampjes op de markt

Beeld: Eigen beheer

Handhavingsproces

Veel aandacht is er al besteed aan de lampjes zelf maar wat D66 betreft nog niet genoeg aan de manier waarop deze handhaving verlopen is. Tijdens de informatiebijeenkomst van maandag 8 mei, die geheel in het teken stond van het proces van toezicht en handhaving, werd duidelijk hoe complex dit onderwerp is. De bijeenkomst was zeer verhelderd en gaf meer inzicht in het proces en de uitvoering. Wat D66 ook helder werd is dat er binnen de wet- en regelgeving ook nog behoorlijk bestuurlijk gestuurd kan worden binnen dit onderwerp.

Sfeerverlichting op de markt

Dit brengt ons terug naar de sfeerverlichting op de Markt in Gennep. Juist omdat dit voor D66 een vrij simpel voorbeeld is van hoe makkelijk er gestuurd kan worden binnen het proces van toezicht en handhaving. Want wat is er nu precies aan de hand? Hotel de Kroon heeft sinds mei 2019 een exploitatievergunning en terrasvergunning. Daarnaast is de verlichting is er al sinds het eerste terrasseizoen in 2019. Uit de antwoorden op vragen die D66 stelde bleek dat op basis van de dat Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:28 een wijziging van de exploitatievergunning nodig was omdat de verlichting hier niet in opgenomen was.

Legalisering mogelijk..

Wij verbaasde ons hierover omdat volgens vaste jurisprudentie bekeken had moeten worden of legalisering mogelijk was geweest. Dit wordt ook steevast door het College tijdens raadsvergaderingen aangegeven wanneer er vragen zijn waarom er niet gehandhaafd wordt in bepaalde casussen. Tijdens de informatiebijeenkomst van 8 mei jongstleden werd dit ook bevestigd: Als er een overtreding wordt geconstateerd in het bestuursrecht dan moet de overtreder de kans gegeven worden om een vergunning aan te vragen wanneer dit eenvoudig te realiseren is alvorens er gehandhaafd mag worden

Al op 27 april stelde D66 nogmaals aanvullende vragen. De reactie die wij hierop op 9 mei ontvingen gaf aan dat er geen sprake was van bestuursrechtelijk optreden maar dat de gemeente gewoon in een gesprek verzocht heeft om de lapjes te verwijderen in overeenstemming met de daarvoor verleende vergunning.

Hotel de Kroon is op grond van de APV aangesproken om de verlichting te verwijderen. In het programma ‘Oh, zit dat zo!’ geeft wethouder Pubben namens het College aan dat het verwijderen van de verlichting te maken heeft met het einde van de verruimde terrasregels ten tijde van Corona. Dit op zich is al bijzonder omdat de verlichting er al een jaar voor Corona was. Daarnaast geeft de wethouder ook in de Gelderlander op 29 april aan dat: de lampjes niet konden blijven hangen omdat je geen zaken moet toelaten die niet mogen. Er is dus gewoon ‘gehandhaafd’. De vraag is nu wat hier werkelijk aan de hand is en waarom er zo omslachtig op vragen gereageerd wordt.

Dit roept vragen op over hoe het College omgaat met haar bevoegdheden op grond van de APV. In het ene geval loopt handhaving niet zo’n vaart en is er alle tijd en ruimte om te onderzoeken of legalisatie mogelijk is. Soms is het zelfs zo dat er medewerking aan legalisatie wordt verleend terwijl de juridische definitie van ‘zicht op legalisatie’ niet eens op gaat. En dan zijn er de gevallen waar er gehandhaafd wordt zonder inwoners of ondernemers zelfs maar op de mogelijkheid van legalisatie te wijzen.

Gelijke monniken, gelijke kappen? Daar lijkt het niet op in onze gemeente. Als ondernemers en inwoners niet meer weten waar ze aan toe zijn, is het niet gek dat het vertrouwen in de politiek afneemt.