De Groes blijft (nog) groen

Wat verbind de wijkraad Gennep West, omwonende van de Groes, D66 Gennep en een heleboel andere inwoners van de gemeente Gennep? De zorgen over de toekomst van de Groes.

Op maandagavond 10 juli werd het bestemmingsplan voor de bouw van de eerste drie woningen op de Groes in de raad besproken. D66 Gennep heeft actie gevoerd dat er eerst een plan of visie moet liggen voordat er gebouwd gaat worden. Wat willen we met zijn allen met de Groes?

De Groes

De Groes. Al heel lang is duidelijk dat het bebouwen van de Groes een gevoelig onderwerp is. Het was dan ook goed om te zien dat steeds meer inwoners van Gennep kritisch mee gingen kijken naar de plannen die door het college voorgelegd waren en ook van zich lieten horen. En dat leverde resultaat op! Al bij aanvang van de raadsvergadering gaf de VVD aan zich alsnog aan te sluiten bij ons standpunt. Hierdoor was er met Rood Groen Lokaal, de SP en de VVD ineens een meerderheid die aangaf dat er eerst een visie moest komen voordat er individuele plannen beoordeeld kunnen worden.

Plan van Gennep-West

Dit was het begin van een toch enigszins vreemde raadsvergadering. Het was namelijk niet het laatste wat gezegd werd over de Groes. Allereerst was er het inspirerende verhaal van Marieke van den Donk, voorzitter van het wijkplatform Gennep-West, wat het belang van het groene hart voor Gennep is. De wijkraad werd uitgenodigd om hun plan voor de Groes te delen met de raad. De burgemeester sloot af met de woorden dat het wijkplatform na de zomer contact op kon nemen met de wethouder Stevens om te kijken hoe het proces rondom de Groes tot een concreet plan verder gebracht kon worden.

Motie

Hiermee was het onderwerp feitelijk van de agenda, stroomde de publieke tribune leeg en keerde de belangstellende huiswaarts. Doordat er nog een motie op de agenda stond, ontstond er 23:00 uur alsnog een inhoudelijke discussie waar toch nog een motie voor een visie aangenomen werd.

Deze motie is niet gesteund door D66 Gennep. In de achterliggende weken heeft D66 Gennep steeds weer aangegeven dat bij een plan voor de Groes het behouden en versterken van het groene hart én de sociale functie die de Groes heeft wat haar betreft het uitgangspunt is. Bij een goed plan, en ook alleen dan, is er ook ruimte voor woningbouw. In de ingediende motie lag, wat ons betreft, de nadruk te veel op woningbouw en onze gewenste tekstuele aanpassingen werden niet overgenomen.

Toekomst

Er zijn belangrijke stappen genomen, maar het mag duidelijk zijn dat het nu eigenlijk pas begint. Het is goed dat er samen met de inwoners, stakeholders en andere belanghebbenden een plan komt. Het is enorm waardevol om samen tot een mooi plan voor de Groes te komen.

Arjen Mehlkop: “D66 Gennep zal zich ook blijven inzetten voor het groene hart van Gennep. Deze keuzes kunnen we maar één keer maken, dus laten we ervoor zorgen dat we de juiste keuzes maken. Keuzes waar we over 50 jaar nog steeds trots op kunnen zijn”.