D66 Gennep is tegen de huidige uitbreiding van haven Heijen

Haven Heijen

Beeld: D66 Gennep

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn. D66 Gennep is tegen de uitbreiding van de haven Heijen in de huidige vorm. Zoals eerder al beschreven op deze website zijn er wat ons betreft steken laten vallen in het proces en in de uitgangspunten.

Balans

Dat wilt niet zeggen dat we de behoefte aan een uitbreiding niet begrijpen, maar deze moet wel in balans zijn. In balans met de natuur, met veiligheidsaspecten en in balans met de leefbaarheid.

Politieke aandacht

Nu, op de valreep voor de vaststelling van het bestemmingsplan, lijkt het erop dat er voor het eerst echte politieke aandacht is voor de impact die deze uitbreiding gaat hebben op de directe omgeving van de haven in Heijen. Zo komt het in ieder geval naar voor uit een aantal ingediende moties. Helaas is dit niet genoeg en te laat. Een doekje voor het bloeden.