De kracht van onze inwoners

In de verkiezingstijd zijn alle partijen druk bezig om hun verhaal te vertellen. Logisch. Toch willen wij graag het inspirerende verhaal van 5 inwoners vertellen. Dit zijn Tessa Heijligers-van Riet, Isabelle Schreven, Anke Schoenmakers, Patty Berns en Elles Evers. Hun verhaal laat zien waarom inwoners en dorps- en wijkraden meer invloed geven zo waardevol kan zijn.

Speeltuin

Het was al langer een traditie maar sinds corona ging Tessa steeds vaker met het gezin naar verschillende speeltuinen in onze en omliggende gemeentes. Dit was het uitje. Uiteindelijk ontstond er bij Tessa het besef dat er in Ottersum, ondanks de aanwezigheid van de sport en speelstraat, toch iets miste.

Op de Tiltenhof is er al jaren een speeltuin waar, buiten als pauze locatie van de jeugd vierdaagse, amper gebruik van gemaakt werd zelfs met een groeiend aantal jonge kinderen die rondom de speeltuin wonen. De verouderde toestellen waren niet meer aansprekend voor kinderen. Een mooi voorbeeld hiervan is een hele oude basketbalring (op een grasveld tussen de speeltoestellen). Voor Tessa was het dus al gauw duidelijk dat er uit zo’n mooie locatie veel meer gehaald kan worden.

Samen met andere inwoners

In overleg met Isabelle begon dan ook het idee te leven om de speeltuin om te bouwen tot iets wat echt een meerwaarde kan zijn voor Ottersum. Dit idee werd heel concreet toen Tessa ontdekte dat inwoners een aanvraag kunnen doen bij de gemeente voor financiering voor dit soort initiatieven. “Een super mooi initiatief, dat nog veel meer geprofileerd zou mogen worden”.

Denken andere mensen er hetzelfde over? En hoe zien andere mensen de invulling dan? Zoals Isabelle aangeeft: “je wilt wel dat het iets wordt waar iedereen achter staat en enthousiast van wordt”. Zo begon de zoektocht naar andere mensen die hier aan mee wilden werken. En met succes want Anke, Patty en Elles gingen mee aan de slag. Voor de oplettende lezer, ja de namen van de partners ontbreken, maar deze hebben op de achtergrond genoeg geholpen😉.

Doelgroep

De sport- en speelstraat is in Ottersum al een geweldige plek waar van alles te doen is. Om dus echte meerwaarde voor Ottersum te creëren moest de speeltuin op de Tiltenhof dan ook een andere insteek krijgen. Samen kwamen zij tot de conclusie dat er voor kinderen van 2 tot 10 jaar nog vrij weinig mogelijkheden in Ottersum waren en dit werd dan ook de insteek voor het ontwerp.

Voorbereiding

Isabelle: “De voorbereiding was ook een van de leukste onderdelen. Niet alleen het creatieve stuk, maar ook zeker de gezelligheid en de binding die ontstond, ook tussen de kinderen”. Om mee te kunnen dingen naar het budget van de gemeente moest er voor 1 oktober 2020 wel een uitgebreid plan komen dat aan alle voorwaarden voldeed. Na vele dagen hard werken was het zover en klaar voor presentatie! Er waren in totaal zeven plannen ingediend en de gemeente beslist uiteindelijk hoeveel budget er per plan beschikbaar gesteld zou worden. Het plan voor de Tiltenhof kon op maar liefst €12.500 van de €40.000 rekenen. Een geweldig bedrag waar veel mee gedaan kon worden maar het was nog onvoldoende om het hele plan te realiseren.

Steun van de omgeving

Op zo’n moment zie je dan nog meer de kracht van lokale kartrekkers. In plaats van te schrappen in het plan, zijn de dames hulp gaan zoeken. In eerste instantie met DAG Ottersum, daarna met lokale ondernemers en omwonenden. Uit deze acties is heel veel enthousiasme en betrokkenheid ontstaan. Dit heeft uiteindelijk allemaal bijgedragen aan de crowdfunding. Ook lokale ondernemers zoals bijvoorbeeld AEC, Imagro en Albert Heyn (statiegeld actie) hebben geholpen. Daarnaast heeft Kiwanis, een organisatie zich inzet voor het verbeteren van de wereld, gedoneerd. Met als resultaat dat het budget weer met ruim €2000 verhoogd kon worden! Hierdoor hoefde er minder geschrapt te worden, maar nog belangrijker, zoals Tessa zelf zegt: “het geeft een fantastisch gevoel als zoveel mensen je steunen”.

Uitvoering

De uitvoering bleek nog wel pittig. Met name het plan tot in detail uitgewerkt krijgen en een definitief akkoord van de gemeente hierop krijgen. “De gemeente hield goed een vinger aan de pols, dat was wel fijn” geeft Isabelle aan “Iets meer inhoudelijke ondersteuning of een paar concrete voorbeelden voor onze situatie zou wel fijn geweest zijn. Gelukkig hebben ze een goed advies gegeven voor mogelijke leveranciers, hiervan bleek Kompan echt een hele fijne partij waar we heel veel aan gehad hebben”.

Duurzaamheid

Isabelle: “Er was ook nog een mooi duurzaam elementen in deze ontwikkeling, de materialen op grond werden hergebruikt, maar dit moest wel gedaan worden door de wijk zelf. Deze werkzaamheden verdeeld over 2 dagen waren, met dank aan de koffie- en soeptafel van An en Mariet Geurts-Damen en alle rondrennende kinderen, super gezellig, waar niemand het uiteindelijk erg vond om het grootste deel van Ajax-PSV te missen”. En omdat dit zo’n geweldig initiatief is (en het erg gezellig is…) konden wij als D66 Gennep niet achterblijven en zijn wij de 2e zaterdag met zes van onze leden vrolijk mee gaan scheppen, unaniem de leukste activiteit van dat weekend!

En nu?

De speeltoestellen staan ondertussen en zoals Tessa het omschrijft: “Het is zo leuk dat er bijna altijd wel kinderen aan het spelen zijn, het leeft echt. Je ontmoet opeens zoveel andere ouders die je hiervoor bijna nooit zag. Maar kinderen of niet … alle inwoners van vinden het geweldig dat er weer leven in de wijk is! En dan is het nog niet eens lente.”

Typerend voor deze ondernemende dames is dat ze, door hun doorzettingsvermogen, gewoon nogmaals €5.000 verdiend hebben. De glijbaan en draaitol die hierdoor aangeschaft kan worden is wel de kers op de taart voor Ottersum!