Afscheid Paul Wessels

Gisteravond was het zover. De allerlaatste vergadering van deze fractie en het afscheid van Paul Wessels als raadslid voor D66 Gennep. Met de warme en mooie woorden van Burgemeester Hans Teunissen en voorzitter Ed Vandermeulen komt een einde aan politieke loopbaan van Paul. Na 44 jaar verlaat hij de actieve politiek. Paul, dank je wel voor je inzet en betrokkenheid bij Gemeente Gennep en haar inwoners!! 💚💚

Dankwoord

Paul is uitgegroeid tot een hele speciale nestor van deze gemeenteraad en van D66 in het bijzonder. Als gewone Gennepse jongen is hij de eerste en enige persoon die niet alleen in de
gemeenteraad van Gennep heeft gezeten, maar ook in de Provinciale Staten en zelfs in de Tweede Kamer. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet mogelijk was geweest zonder de steun van zijn vrouw Ans, want zoals een Nederlands gezegde luidt: achter elke succesvolle man
staat een sterke vrouw. Niemand heeft dat zo lang kunnen volhouden als Paul, 44 jaar in de politiek is bijna onvoorstelbaar, en toch is het zo! En ik verwacht ook niet dat dit nog geëvenaard gaat worden, want binnen D66 wordt momenteel geadviseerd om na maximaal 12 jaar plaats te maken voor een ander raadslid.
Als ik dan inzoom op de persoon Paul Wessels dan kan ik het volgende concluderen
– Paul heeft zich altijd zeer betrokken gevoeld bij alles wat er speelt in de Gennepse gemeenschap;
– Paul is altijd opgekomen voor mensen die zich achtergesteld voelen, voor minderheden of voor mensen die gewoon anders zijn;
– en verder mocht iedereen altijd een beroep op hem doen.
Deze positieve opstelling heeft er ook voor gezorgd dat hij in de afgelopen raadsperiode met voorkeursstemmen werd gekozen. Dat is al een verdienste op zich!
Nu er een eind komt aan 44 jaar politiek bedrijven, moet Paul natuurlijk niet in een zwart gat vallen. Daarom verzoek ik als voorzitter van D66 Noordelijk Limburg om de nieuwe raadsleden
van D66 met raad en daad bij te staan. Zij kunnen nog heel wat van je leren.

Paul van harte bedankt voor alles!

Afscheid raadslid Paul Wessels Gennep

Beeld: D66 Gennep