Onze 4Ds

Wat goed dat je ons verkiezingsprogramma leest! Dit vat samen waar wij als lokale partij voor staan én waar we ons de komende vier jaar voor willen inzetten in onze eigen gemeente. Om de onderwerpen in dit programma zo hoog mogelijk op de gemeentelijke agenda te krijgen, is het natuurlijk van belang dat D66 meer zetels weet te behalen in de gemeenteraad. Hoe meer zetels, hoe meer mogelijkheden er zijn om de ambities die we hier uitspreken ook te kúnnen bereiken.

In de volgende hoofdstukken lees je meer over onze plannen voor onze gemeente. Plannen voor nu en voor de toekomst. We wonen hier, we leven hier en we werken of ondernemen hier. Op al die vlakken spelen ook een aantal overkoepelende zaken – en laten dit nu net zaken zijn waar D66 zich partij breed voor inzet: op landelijk en Europees niveau, in diverse thema afdelingen, binnen de jongerenafdeling, maar zeker ook lokaal!

Die D van D66, die past ons namelijk wel:

De D van….. Democraten

Hoe kan het ook anders, onze meest oorspronkelijke D! Op het moment dat dit programma geschreven werd, was er een overduidelijk signaal van onze inwoners: er is weinig vertrouwen in de werking van de democratie in de gemeente Epe. Vooral als het gaat om de participatie van inwoners. Onze inwoners willen graag meedenken, meewerken en meedoen. Dat is voor ons niet meer dan logisch. Dat zit nou eenmaal in ons DNA.

Er gaan op veel vlakken ook dingen goed. Vooral in het sociale domein of waar het gaat om lokale economie en bedrijvigheid zijn er mooie voorbeelden te vinden van inspraak en de bijbehorende positieve resultaten. Laten we daarvan leren! In combinatie met nieuwe manieren van meedenken, door onze inwoners voorop te stellen en hen een echte stem te geven, kunnen – nee, móeten – we dit beter doen.

De lokale democratie is er ook bij gebaat als we op een andere manier een college samenstellen, op een andere manier wethouders laten kandideren en de relatie tussen college en gemeenteraad op een andere manier invullen.

Deze onderwerpen vinden we zó belangrijk dat we het eerste hoofdstuk van ons programma er volledig aan hebben gewijd.

De D van….. Duurzaamheid

Bij duurzaamheid denken de meeste mensen aan alles wat met milieu en klimaat te maken heeft. Daar heeft het zeker ook mee te maken! Duurzaamheid is alleen veel breder dan dat en voor D66 een onderwerp dat – ook op het wereldtoneel – een absolute prioriteit heeft. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen die afgesproken zijn door alle leden van de VN laten goed zien hoe breed dit onderwerp is:

Wij gaan hier in onze gemeente alléén de wereld niet redden. Wel zijn we van mening dat we ook lokaal hier absoluut ons steentje aan kunnen bijdragen. Naast klimaat en milieu zijn onderwijs, kansengelijkheid en inclusie ook thema’s waar D66 zich in alle gelederen op richt. Je zult het onderwerp duurzaamheid – in de breedste zin van het woord – dan ook in diverse hoofdstukken terug zien komen.

De D van….. Durf

Je hebt het vast wel eens gehoord: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Een quote die inmiddels aan meerdere mensen wordt toegeschreven, maar waar nog steeds geen speld tussen te krijgen is.

Waarom zien we dan toch dat er gebaande paden opgezocht worden, zelfs als op het betreffende onderwerp zaken niet goed lopen of onze inwoners niet tevreden zijn? Mogelijk omdat dat veilig of gemakkelijk is, wie zal het zeggen. Het vergt in ieder geval durf om iets op een ándere manier te doen, een nieuwe weg te kiezen of eens helemaal het roer om te gooien.

Je zult in dit verkiezingsprogramma ook voorstellen terugvinden waarvan we denken te weten dat ze de komende vier jaar misschien nog niet gerealiseerd kunnen worden, maar pas in de vier jaar daarna, of zelfs nog later. Dit speelt vooral op het gebied van bestuur, simpelweg omdat er voor een aantal zaken een cultuuromslag nodig is. Ook is er op diverse gebieden tijd voor onderzoek nodig. Durf betekent namelijk niet hetzelfde als ondoordacht. Wel willen we nu al de ambitie – de durf – uitspreken om sommige dingen echt anders aan te gaan pakken binnen de gemeente. Daar zijn we niet bang voor.

Betekent dit dat het heel gemakkelijk zal gaan? Dat alles wat nieuw of anders is ook gelijk goed loopt en gelijk helemaal lukt? Nee, ongetwijfeld niet. Zeker niet als het ingewikkelde onderwerpen betreft. Falen – en daarna verbeteren – hoort bij ontwikkeling. Ook het werk in de gemeente is mensenwerk. Maar als we het niet doen of niet proberen, weten we in ieder geval zeker dat alles bij het oude blijft.

De D van….. onze Dorpen en natuurlijk de bijbehorende buitengebieden

Laten we eerlijk zijn – daar gaat het natuurlijk om in onze lokale politiek.

Alle mensen die actief zijn voor D66 gemeente Epe wonen – uiteraard – zelf in de gemeente Epe. Daarbij zijn ook nog eens alle vier de dorpen én de buitengebieden vertegenwoordigd. We luisteren naar elkaar, maar ook naar onze buren, de leden van onze sportvereniging, onze fysiotherapeut, de lokale winkelier, onze krantenbezorger, de vrijwilligersorganisatie waar we bij aangesloten zijn en zo nog veel meer. Daarmee dus een échte lokale partij: wij zijn thuis in onze gemeente.

Een lokale partij met het extra voordeel van ondersteuning van een landelijke organisatie. Het beste van twee werelden in de gemeentelijke politiek. Lokale kennis, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, gecombineerd met specialistische kennis en slagkracht in de provinciale en landelijke politiek waar nodig. En ook dat werkt twee kanten op: vanuit lokaal kunnen we onze landelijke volksvertegenwoordigers bereiken als het gaat om landelijke verantwoordelijkheden waar we in onze gemeente wél rechtstreeks mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het dossier over vliegveld Lelystad.

Wie zijn dan die D66-ers in onze gemeente?

Déze inwoners van onze gemeente hopen in ieder geval op jouw stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Als je op één van ons stemt, dan hopen we ook op jouw steun de komende vier jaar. En dan verwachten we deze steun zeker niet onvoorwaardelijke in alles. Houd ons scherp, stel kritische vragen! Uiteindelijk willen wij het werk in de gemeenteraad doen om de gemeente voor alle inwoners en ondernemers een nóg fijnere plek te maken om te wonen, te leven en te werken. Dat resultaat behalen we alleen samen, zodat we ons allemaal thuis kunnen voelen in onze gemeente.