Rondom de Sprengen week 41

Op de gemeentepagina’s van Rondom de Sprengen is elke week een fractie aan het woord. Deze week was het onze beurt.

Wekelijkse vergadering

Na het zomerreces is de fractie van D66 gemeente Epe weer extra fris opgestart. We hebben de frequentie van onze fractievergaderingen opgeschroefd naar wekelijks in plaats van tweewekelijks. Dat is met de uitdagingen die er momenteel in de gemeente zijn hard nodig.

Statushouders

Recent was daar de commissievergadering waarin het college de raad consulteerde over de noodhuisvesting van statushouders. Er waren vele insprekers, met sommigen van hen hadden we al eerder gesproken.

Voor D66 gemeente Epe is het duidelijk dat we mensen die asiel hebben aangevraagd én gekregen (daarmee dus statushouder zijn geworden) moeten ondersteunen door middel van noodhuisvesting. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hen die nog geen status hebben en nu verplicht buiten slapen in Ter Apel. En ook voor onze eigen inwoners die sociale huurwoningen aan hun neus voorbij zien gaan omdat ook hierbij statushouders ondersteund worden. Sterker nog: in plaats van de 118 plekken waar het college nu vanuit gaat, stellen wij voor om verder vooruit te kijken en om waar mogelijk niet te stoppen bij die 118.

Locatielijsten en participatie

Door het college worden nu locaties benoemd, onderverdeeld in een A-, B- en C-lijst, waarvan A het meest kansrijk lijkt. Over die A-lijst hebben wij geen twijfels en we hopen dat het college met deze locaties voortvarend aan de slag gaat met het haalbaarheidsonderzoek als ook met het opstarten van het voorgestelde participatieproces. Dat laatste ziet er voor ons erg goed uit – samen met de buurt brainstormen om te zien hoe de nieuwe units ingepast kunnen worden, met alle support uit onze lokale maatschappij voor zowel de statushouders zelf als de buurbewoners.

Wel hebben we het college een aantal overdenkingen meegegeven specifiek over de B- en C-lijst. Het college reageert daar voor 13 oktober op. Als het nodig is, overleggen we in de raadsvergadering van 13 oktober verder.

Beeld: Marcel Everts Fotografie