Jongeren en politiek

Jongeren verdienen meer inspraak, vindt ook Sander van den Berg – hét D66 raadslid dat zich hard maakt voor jongerenparticipatie.

Spreken mét jongeren

In een tijd waarin oorlogen, humanitaire crises, natuurrampen en ander nieuws de boventoon voeren, voelt het onwerkelijk om te schrijven over de lokale politiek. Toch gaan we het proberen, want ook hier gebeurt er veel en zijn er zaken aan te pakken. Eén daarvan is dat er te vaak óver jongeren wordt gesproken in plaats van mét hen.

Jongerenparticipatie

Jongeren ervaren een afstand tot de politiek. Dit werd ons duidelijk tijdens gesprekken die wij met hen voerden. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente, maar hun geluid wordt in de gemeente vaak onvoldoende gehoord. Daarom werkt onze fractie – samen met de CDA-fractie – aan een initiatiefvoorstel voor een nieuwe manier van jongerenparticipatie in onze gemeente, met een volgroeide Jongerenraad als potentieel einddoel.

Toekomst van onze gemeente

Het is hard nodig. De besluiten van vandaag, hebben invloed op morgen. Wanneer de belangen van jongeren worden meegewogen in de besluitvorming, kan er toekomstbestendig beleid worden gemaakt. Het is tijd voor nieuwe energie voor onze gemeente. Jongeren kijken met een ander perspectief naar de wereld, hebben een frisse blik en zitten vol creatieve ideeën om de toekomst vorm te geven. Hun toekomst. En daarmee de toekomst van onze gemeente.

We hebben ook jou nodig!

Het gemeentebestuur is niet alwetend en kan niet zonder de input van inwoners. Jong, oud en alles er tussenin. Jullie maken het iedere dag mee, zien wat er goed gaat, maar ook wat beter kan. Daarom willen wij met jou aan het werk om onze gemeente iedere dag een stukje mooier te maken. Door naar jou te luisteren en met jou in gesprek te gaan.


Loop je ergens tegenaan of heb je een idee dat je met ons wil delen? Je bent van harte welkom bij een van onze fractievergaderingen. Is dat niet mogelijk, dan komen we ook graag bij je langs. Neem vooral contact met ons op!