D66 stemt voor Invest International 

Op de laatste vergaderdinsdag heeft de Eerste Kamer met een meerderheid voor het wetsvoorstel gestemd over de oprichting van Invest International. Invest International is een nieuwe instelling die uitvoering geeft aan activiteiten op het terrein van export financiering en buitenlandse investeringen. D66 heeft voor de wet gestemd. Eerste Kamerlid Carla Moonen voerde namens D66 het woord.

Beeld: Sicco van Grieken/Eerste Kamer

Midden- en kleinbedrijf 

In het debat onderstreept D66-senator Moonen het belang van Invest International voor het mkb. Ook voor mkb-bedrijven kan Invest International een uitkomst bieden en helpen met het toetreden op de internationale markt. D66 vindt het belangrijk dat juist deze groep ondernemers wordt bereikt. Om die reden is de minister gevraagd om in de evaluatie van Invest International de positie van mkb’ers mee te nemen. De minister heeft toegezegd om bij de evaluatie concreet in te gaan op hoe mkb-ondernemingen zijn bereikt. De D66-fractie is hier blij mee. 

Kansen

De oprichting biedt veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor investeringen in duurzaamheid. Vanuit de markt is er namelijk behoefte aan risicodragende financiering en versterking van het projectontwikkelingsvermogen. 

Gender

Tijdens het debat vroeg Moonen ook nog aandacht voor de Sustainable Development Goal (SDG) over gendergelijkheid. D66 onderstreept het belang van deze SDG en wilde graag weten van de minister op welke wijze deze in de werkzaamheden van Invest International wordt meegenomen. De minister gaf hierbij aan dat er is vastgelegd dat de investeringen een bijdrage moeten leveren aan de SDG’s, dus ook aan de SDG over gendergelijkheid.