D66

Op 22 november vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Verscheidene nieuwkomers behalen hoge scores in de peilingen en de beloften die worden gedaan lijken aantrekkelijk.

Niet iedereen in Nederland of in Eemnes heeft dezelfde welvaart als de meerderheid van de inwoners. Eemnes onderscheidt zich regionaal zelfs door het lage aantal mensen dat in armoede leeft. Dit benadrukt des te meer de noodzaak om mensen die het minder hebben te ondersteunen. Solidariteit is van groot belang volgens D66. Elke gemeente krijgt van de provincie een taakstelling om een aantal statushouders op te vangen.

Veiligheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, althans dat is de wens. De gemeente stelt een IVP (Integraal Veiligheidsplan) op om prioriteiten te bepalen. Echter, de kloof tussen inwoners en overheid wordt steeds groter, ook in Eemnes. Om hieraan tegemoet te komen is er een regionale prioriteit genaamd 'Maatschappelijke Onrust' vastgelegd. Helaas heeft Eemnes ervoor gekozen om deze prioriteit niet op te nemen in het plan, wat wij als D66 als een gemiste kans zien.

Elke gemeente zou naar vermogen moeten bijdragen aan de opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven te installeren. Eemnes heeft nu de mogelijkheid om een tweede zonneveld op land aan te leggen. Gezien de urgentie lijkt dit een vanzelfsprekende keuze. Eindelijk lijkt de Eemnesser politiek bereid om deze stap te zetten, maar het is jammer dat hier zoveel tijd voor nodig is geweest.

Op 22 november vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Verscheidene nieuwkomers behalen hoge scores in de peilingen en de beloften die worden gedaan lijken aantrekkelijk.

Niet iedereen in Nederland of in Eemnes heeft dezelfde welvaart als de meerderheid van de inwoners. Eemnes onderscheidt zich regionaal zelfs door het lage aantal mensen dat in armoede leeft. Dit benadrukt des te meer de noodzaak om mensen die het minder hebben te ondersteunen. Solidariteit is van groot belang volgens D66. Elke gemeente krijgt van de provincie een taakstelling om een aantal statushouders op te vangen.

Veiligheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, althans dat is de wens. De gemeente stelt een IVP (Integraal Veiligheidsplan) op om prioriteiten te bepalen. Echter, de kloof tussen inwoners en overheid wordt steeds groter, ook in Eemnes. Om hieraan tegemoet te komen is er een regionale prioriteit genaamd 'Maatschappelijke Onrust' vastgelegd. Helaas heeft Eemnes ervoor gekozen om deze prioriteit niet op te nemen in het plan, wat wij als D66 als een gemiste kans zien.

Elke gemeente zou naar vermogen moeten bijdragen aan de opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven te installeren. Eemnes heeft nu de mogelijkheid om een tweede zonneveld op land aan te leggen. Gezien de urgentie lijkt dit een vanzelfsprekende keuze. Eindelijk lijkt de Eemnesser politiek bereid om deze stap te zetten, maar het is jammer dat hier zoveel tijd voor nodig is geweest.

Inga Jensen, 2e op de lijst van D66 Eemnes, beantwoordde drie 'theezaakjesvragen': ’Je moet tegengeluid maken en erbij blijven’

19 februari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in bibliotheek Huizen – Laren – Blaricum op Plein 2000, nummer 1 in Huizen.

Op 9 februari werd een plan aangekondigd om op korte termijn betaalbare woningen te realiseren voor starters en senioren.

Inga Jensen, 2e op de lijst van D66 Eemnes, beantwoordde drie 'theezaakjesvragen': ’Je moet tegengeluid maken en erbij blijven’

19 februari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in bibliotheek Huizen – Laren – Blaricum op Plein 2000, nummer 1 in Huizen.

Op 9 februari werd een plan aangekondigd om op korte termijn betaalbare woningen te realiseren voor starters en senioren.

Uw stem in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bepaalt hoe ons Eemnes de komende jaren bestuurd wordt en op basis van welke kernwaarden keuzes gemaakt worden voor Eemnes.

Een langetermijnstrategie om polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Dat is waar de burgemeesters zich in het Veiligheidsberaad over buigen. Ga er maar aan staan, want wat is polarisatie en hebben wij daar eigenlijk ook mee te maken of last van?

Dat Eemnes een gewilde gemeente is om te wonen, te ondernemen en te recreëren staat vast. Eemnessers blijven hier graag wonen en als men op enig moment toch de gemeente verlaat, komen ze graag terug om te settelen. Zie deze gemeente, dan hebben we het wel over een fantastisch dorp; centraal gelegen, faciliteiten en natuur om de hoek en prachtige mensen die hier samenleven. Ook in moeilijkere tijden blijft de saamhorigheid groot.

Uw stem in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bepaalt hoe ons Eemnes de komende jaren bestuurd wordt en op basis van welke kernwaarden keuzes gemaakt worden voor Eemnes.

Een langetermijnstrategie om polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Dat is waar de burgemeesters zich in het Veiligheidsberaad over buigen. Ga er maar aan staan, want wat is polarisatie en hebben wij daar eigenlijk ook mee te maken of last van?

Dat Eemnes een gewilde gemeente is om te wonen, te ondernemen en te recreëren staat vast. Eemnessers blijven hier graag wonen en als men op enig moment toch de gemeente verlaat, komen ze graag terug om te settelen. Zie deze gemeente, dan hebben we het wel over een fantastisch dorp; centraal gelegen, faciliteiten en natuur om de hoek en prachtige mensen die hier samenleven. Ook in moeilijkere tijden blijft de saamhorigheid groot.

Toont 16 van 16