19 februari Vragenuurtje Sociaal Domein

Beeld: Martijn Beekman / D66

D66 Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren organiseren gezamenlijk een vragenuur voor haar inwoners over het sociaal domein.
Dit vindt plaats op zaterdagmiddag 19 februari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in bibliotheek Huizen – Laren – Blaricum op Plein 2000, nummer 1 in Huizen.

Tweede Kamerlid

Als gast treedt op D66 Tweede Kamerlid, Hülya Kat. Zij heeft daar de portefeuilles Participatiewet, Armoede & schuldenbeleid en de Toeslagenaffaire.
Hülya Kat praat over de mogelijke veranderingen vanuit het nieuwe coalitieakkoord. D66-lijsttrekkers of -kandidaatraadsleden van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren hebben dan de mogelijkheid om op de plannen te reageren. 

Vragen

De lijsttrekkers zullen zullen hun antwoorden geven op vragen aan de gemeente over hulp en ondersteuning, of u zich goed geholpen voelt door uw gemeente of wat u verwacht van de lijsttrekkers?

Vragen kunnen ook gesteld worden via onderstaande mail-link.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet men zich op hetzelfde adres aanmelden en worden de plaatsen op volgorde van aanmelding bevestigd.