Zelfstandig ondernemen en corona

De lockdown hakt er opnieuw flink in bij zelfstandig ondernemers (Zzp’ers). Eerder waren er voor hen speciale steunregelingen: de Tozo en de TONK. Maar die regelingen komen niet terug. Zelfstandigen die te maken krijgen met minder of geen inkomen zijn nu aangewezen op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het kabinet heeft die regeling vanwege corona wel versoepeld, maar het is niet zo ruimhartig als het met Tozo en TONK was. Wat doen wij in de gemeente Doetinchem?

Zelfstandigen niet in de kou

In de gemeente Doetinchem zijn er relatief veel zelfstandig ondernemers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het lokale sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch fundament van onze samenleving. Wij zijn trots op de zelfstandigen en laat hen juist nu ook niet in de kou staan. De adviseurs en consulenten van het Ondernemerssteunpunt staan op dit moment klaar voor de vragen van zelfstandigen en het bieden van benodigde ondersteuning. Het steunpunt is gevestigd bij Laborijn en werkt voor ondernemers in Aalten en Doetinchem.

Bijstandsverlening zelfstandigen

De gemeente ondersteunt zelfstandigen in financiële problemen met het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn verschillende vormen van financiering. Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden van de Bbz verruimd. In deze periode geldt geen vermogenstoets. Uitgangspunt is dat we zelfstandigen zo optimaal mogelijk en snel helpen en in deze situatie soepel om gaan met de levensvatbaarheidstoets.

Vangnet voor zelfstandigen die geen recht hebben op steun

Ondanks de verruiming van de voorwaarden Bbz kunnen sommige zelfstandig ondernemers nu geen aanspraak (meer) maken op bestaande regelingen. Om deze ondernemers toch te ondersteunen hebben we een vangnetvoorziening voorgesteld. Zo kunnen we daadwerkelijk alle zelfstandig ondernemers ondersteunen. Daarbij hoort ook dat we met de ondernemer kijken naar de toekomst. Er is advies en de mogelijkheid om een kwetsbare groep ondernemers, welke niet geholpen kunnen worden via het bestaande instrumentarium, toch te ondersteunen.

Leg contact

Het zit niet in de aard van ondernemers om contact te leggen voor hulp. Dat is te prijzen, maar we zitten op dit moment in een uitzonderlijke situatie. Dat maakt dat het logisch is dat het zonder hulp soms niet helemaal lukt. Daarom wil ik zelfstandig ondernemers oproepen: leg contact. Reeds velen hebben dat voor jou gedaan. Samen met deskundigen kun je verkennen wat in jouw persoonlijke situatie het meest passend is.