Regenboogvlag wappert in Doetinchem

Doetinchem heeft op Coming Outday de regenboogvlag gehesen. “We zijn daar heel blij mee”, zegt raadslid Eugenie Ketting van D66 Doetinchem. “Wij zagen geen enkele reden waarom de vlag in Doetinchem niet zou kunnen hangen.” Volgens Ketting staat de regenboogvlag symbool voor het actief ondersteunen van de LHBTI’ers. “Iedereen moet zich vrij en welkom kunnen voelen in onze gemeente.”

Langere tijd was er in de gemeenteraad geen meerderheid voor het hijsen van de regenboogvlag. Mede op initiatief van D66 is die meerderheid tijdens de afgelopen raadsvergadering toch gevonden. Nu er een plan ligt voor de gemeente Doetinchem om actief LHBTI-beleid te ontwikkelen was dit het moment om dit ook actief uit te dragen.

Hieronder de woordvoering van Eugenie Ketting in de raadsvergadering.

Beste raadsleden, college,

Liefst stond ik hier helemaal niet met deze motie. In de ideale wereld volgens D66 maakt het immers helemaal niet uit wat je huidskleur is, je politieke of godsdienstige overtuiging of je seksuele geaardheid is. Helaas leven we niet in die ideale wereld. Ik hoef maar een paar krantenkoppen te citeren die ik de laatste tijd voorbij zag komen, om te laten zien dat dat niet zo is:

  • Lhbti+-jongeren vaker gepest dan heterojongeren door leraren;
  • Pools homostel weggepest uit Dronten;
  • Omar is homo, daarom wil zijn familie hem vermoorden.

Divers in Doetinchem

Zo zou ik zou nog een hele tijd kunnen doorgaan. En dan heb ik het alleen nog maar over Nederland…

In 2009 riep toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk de datum 11 oktober ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Outdag: de dag die in het leven is geroepen om de sociale acceptatie van het LHBTIQ+ zijn te bevorderen.
Coming-OutDag wordt zichtbaar gemaakt doordat een elk jaar groter aantal provincies en gemeentes de regenboogvlag uithangt. Dit is een enorme steun in de rug voor de LHBTIQ+-gemeenschap.
Doetinchem hoort hier helaas nog niet bij.
Op 25 maart jl. is met algemene stemmen het Plan van aanpak Diversiteitsbeleid ‘Divers in Doetinchem’ aangenomen.
Op pagina 16 van dat plan staat:

  • We werken er aan om Regenbooggemeente te worden;
  • We geven communicatieve ruchtbaarheid aan initiatieven in het kader van diversiteit, zoals bijvoorbeeld themadagen als de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart), de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei), de Dag van de Culturele Diversiteit (21 mei) en de Coming-Outdag (11 oktober).

Regenbooggemeente

De uitvoeringsagenda behorend bij dit plan van aanpak wordt in december verwacht heeft de wethouder ons d.m.v. een raadsmededeling in juni laten weten.
Vanwege bovenstaande passage heeft onze fractie zich tot het college gewend met de vraag of de gemeente, vooruitlopend op de uitvoeringsagenda, al dit jaar op 11 oktober de regenboogvlag wil hijsen, omdat dat gezien het Plan van Aanpak toch op termijn de bedoeling is. Dat lijkt ons tenminste logisch als je regenbooggemeente wilt zijn.
Het college heeft er geen uitspraak over willen doen en heeft ons aangeraden de raad te laten beslissen.

De regenboogvlag is voor D66 een teken om te laten zien aan de inwoners en bezoekers van Doetinchem, dat in deze gemeente geen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen vanwege geloof, ras of seksuele geaardheid, niet meer en niet minder.