Dag van de privacy: informatieveiligheid op de agenda

Vandaag is de Europese Dag van de Privacy. De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk onderwerp. Eigenlijk zou je zelf eigenaar moeten zijn van je eigen persoonlijke data. Helaas is dat al lang niet meer zo.

Als je een beetje onderzoek gaat doen dan schrik je ervan welke data over jou allemaal geregistreerd wordt. Het gebruik van al die gegevens biedt veel voordelen. Afspraken verschijnen automatisch in je agenda, de lampen springen aan als je in de buurt van je huis komt, de overheid weet op voorhand al voor welke tegemoetkoming je in aanmerking komt. Zomaar een aantal voorbeelden die duidelijk maken hoe gegevensuitwisseling ons leven verrijkt.

De keerzijde zien we helaas ook. Woonadressen van thuiswerkende zzp’ers zijn met een paar muisklikken te vinden. Net als gegevens over de eigenaren van grond of een pand. Commerciële partijen houden je stappen bij of houden permanent je rijgedrag in de gaten. Data is geld waard. En ook een nieuwe fenomeen ‘doxing’: privégegevens worden gepubliceerd met als doel te intimideren en te bedreigen.

Landelijk staat het onderwerp hoog op de agenda. Het nieuwe kabinet investeert in het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een Algoritmewaakhond gaat algoritmes controleren op discriminatie, willekeur en transparantie. Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan. Dat is keihard nodig. Maar wat gebeurt er in de gemeente?

Gemeente Doetinchem investeert in informatieveiligheid

De beveiliging van informatie en bescherming van persoonsgegevens staat hoog op de agenda bij de gemeente. In één woord noemen we dit informatieveiligheid. De gemeente Doetinchem heeft daarvoor beleid ontwikkeld. Informatieveiligheid is meer dan alleen techniek. De gemeente onderscheidt drie aspecten: mens, organisatie en techniek. Voor alle drie punten is blijvend aandacht nodig.

Verwerking van persoonsgegevens

Veel van je persoonsgegevens worden verwerkt door de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming zit daar bovenop. Zij houdt toezicht op hoe de gemeente om gaat met privacy en rapporteert hierover aan college en gemeenteraad. Uit de rapportages blijkt dat de gemeente zorgvuldig om gaat met privacy. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen mogelijk. Daarin is het eerste aspect (de mens) cruciaal. Medewerkers worden voortdurend getraind en de gemeente vindt het belangrijk dat in de komende tijd te intensiveren.

Informatieveiligheid: een zaak van iedereen

Eigenlijk is het jammer dat het onderwerp informatieveiligheid maar af en toe besproken wordt. Dit terwijl het ons allemaal raakt. Wanneer inwoners kwetsbaar zijn dan is veiligheid, juist ook op digitaal gebied, van groot belang. Bewust om gaan met alle technologische mogelijkheden en ervoor zorgen dat we de voordelen benutten en ons wapenen tegen de bedreigingen. Informatieveiligheid brengt verantwoordelijkheden mee voor de overheid, maar zeker ook voor onze inwoners. Daar mogen we elkaar best wat vaker op aanspreken.