Doetinchem vangt vluchtelingen uit Oekraïne op

Door de oorlog in Oekraïne zijn volgens UNHCR inmiddels 2,5 miljoen mensen het land ontvlucht. Ongeveer 1,5 miljoen Oekraïners zijn nu in Polen en 300.000 mensen zijn gevlucht naar andere Europese landen, waaronder Nederland. Ook in de gemeente Doetinchem zien we dat vrouwen en kinderen uit Oekraïne een plek vinden.
Onze wethouder, Jorik Huizinga, gaat hieronder in op wat de gemeente afgelopen week gedaan heeft en wat er op dit moment bekend is.

Voorbereiding opvang

De voorbereiding van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is in volle gang. De 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben afgesproken elk 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te nemen. 1.000 de komende twee weken, en een paar weken later nog eens hetzelfde aantal. Dat geldt ook voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), waar de gemeente Doetinchem onderdeel van is. Om snel in te spelen op de situatie, wordt er gewerkt in een crisisstructuur. Die structuur is gericht op optimale afstemming en coördinatie. Het betekent ook dat we in onze gemeente werken met specifieke teams die zich bijvoorbeeld richten op de exploitatie van opvanglocaties en besluiten over maatschappelijke activiteiten.

Opvanglocaties

In het college hebben we afgelopen week besproken dat de gemeente Doetinchem, na het statement van de voltallige gemeenteraad, op korte termijn 200 plekken voor vluchtelingen in onze gemeente gereed wil maken. Voor deze mensen gaat de gemeente ook de registratie, begeleiding, medische zorg en onderwijs verzorgen. De gemeente heeft verkennende gesprekken gevoerd over potentiële locaties. Er is bepaald in welke mate de locaties geschikt of geschikt te maken zijn en op welke termijn.
200 plekken beschikbaar
Het resultaat is dat voor de korte termijn, tot en met 14 april, in de VNOG tenminste 1.000 opvangplekken gerealiseerd worden. In de gemeente Doetinchem hebben wij in eerste instantie plekken gevonden voor 100 vluchtelingen en nog eens voor meer dan 100 mensen in de weken daarna. Het ziet er dus naar uit dat we inderdaad op korte termijn de 200 beoogde plekken beschikbaar hebben. De eerste plek die bekend is gemaakt betreft Sint Jozef in Gaanderen. Hierna volgen ook nog andere plekken in de gemeente.

Wanhoop en onbegrip

Afgelopen week sprak ik met mensen uit Oekraïne. Hun ervaringen in de oorlogssituatie hebben mij geraakt. Ik zag wanhoop en onbegrip. Ook begreep ik nu waarom zoveel vluchtelingen op dit moment het liefst in de buurt van de grens met hun thuisland blijven: zij hopen erop dat zij snel terug naar huis kunnen.

Wat doet de gemeente met initiatieven?

De prioriteit van de gemeente Doetinchem ligt bij het voorbereiden van de opvang van vluchtelingen en het organiseren van de randvoorwaarden als registratie, begeleiding, medische zorg en onderwijs voor de kinderen. Tegelijkertijd zijn er tal van inzamelingsacties, mensen die met goederen op weg zijn en activiteiten om fondsen te werven. Ik ben geraakt door de betrokkenheid van veel inwoners van onze gemeente. Er komen elke dag nieuwe initiatieven bij. Vaak krijgen wij de vraag welke rol de gemeente hierin neemt. Daarover moet ik eerlijk zijn. Wij hebben onze handen vol aan het organiseren van de opvang van vluchtelingen. In deze fase ligt de nadruk op het aanbieden van de eerste basisbehoeften, namelijk het aanbieden van onderdak, en verzorging en indien nodig de eerste medische zorg. Zaken als onderwijs en werk horen daar ook bij, die volgen snel daarna. Veel andere initiatieven juichen we weliswaar toe, maar we kunnen er geen bijdrage aan leveren.

Regionaal Coördinatiecentrum

Gemeenten, politie, marechaussee of andere hulpdiensten/instanties in onze gemeente die iemand uit Oekraïne proberen te helpen, kunnen terecht bij het Regionaal Coördinatiecentrum. Het centrum is voor deze organisaties 24/7 bereikbaar. Hiermee wordt beoogd vluchtelingen snel en goed te helpen.

Particuliere opvang van vluchtelingen

Op dit moment zijn er verschillende mensen uit Oekraïne die bij particulieren verblijven. Er zijn ook veel particulieren die zich bij de gemeente Doetinchem gemeld hebben om onderdak aan te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente heeft geen directe verantwoordelijkheid als het gaat om dit type opvang. Vluchtelingenwerk en bemiddelingsorganisaties wijzen erop dat het in huis nemen van vluchtelingen een goed doordachte keuze moet zijn en kunnen hierin adviseren. In onze gemeente is de Stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst Doetinchem (TOBD) actief. Zij werken vanuit de Driekoningenkapel in het centrum van Doetinchem. De contactgegevens staan op de website van de gemeente Doetinchem.

Organisaties staan klaar voor opvang

In de afgelopen week heb ik afgestemd met verschillende organisaties die betrokken (zullen) zijn bij het bieden van onderdak, financiële steun, werk, onderwijs en medische zorg. De betrokkenheid van partijen in het sociaal-maatschappelijk domein in onze gemeente is groot. Veel organisaties staan klaar om vluchtelingen dat te bieden wat zij nodig hebben. De ondersteuning van deze activiteiten vraagt in de komende tijd vooral coördinatie. Daarover stemmen wij op dit moment af met bijvoorbeeld Sité, Buha, Buurtplein, Laborijn, schoolbesturen en de GGD. Vluchtelingenwerk is voor ons een belangrijke samenwerkingspartner.

Vrijwilligersorganisaties

In Doetinchem kennen we gelukkig veel goede vrijwilligersorganisaties. We zullen ook in de komende tijd een beroep op hen doen. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wat er precies nodig zal zijn. Dat kan vervelend over komen als je klaar staat om te helpen. Toch wil ik vragen eerst ruimte te bieden aan de organisaties die de regie zullen nemen als het gaat om alle vraagstukken die met de opvang van vluchtelingen te maken hebben. Het is fijn als ideeën en initiatieven onder de aandacht gebracht worden.

Aanvullende informatie

Hieronder beschrijf ik nog een aantal onderwerpen waar ik in de afgelopen week vragen over kreeg. De gemeente houdt de informatie actueel via de website.

Inschrijven in de BRP
Mensen uit Oekraïne die in Doetinchem verblijven kunnen zich de komende tijd bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is de bedoeling dat zij vooraf een afspraak maken en daarvoor met hun identiteitsbewijs naar het stadhuis komen.

Medische zorg
Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen.

Onderwijs
We streven ernaar dat onderwijsorganisaties in onze gemeente op korte termijn kinderopvang en onderwijs kunnen gaan verzorgen voor kinderen uit Oekraïne. Daarover zijn wij in gesprek met bestuurders.
Meer informatie op de website

Meer informatie op de website

Vragen naar aanleiding van dit bericht? We weten op dit moment nog niet alles en houden de informatie op de website van de gemeente zo actueel mogelijk. Schroom niet om contact op te nemen met de gemeente Doetinchem.