Het beste onderwijs en werk

Vrij zijn begint met goed onderwijs. Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een betere basis is een betere toekomst. We zijn trots op de kwaliteit van het onderwijs in Doetinchem. Maar daar is nog veel meer uit te halen. Lees hier onze plannen.

D66 wil dat elk kind in Doetinchem dezelfde kansen krijgt. Dat lukt op dit moment nog niet. Aan de ene kant heb je scholen met veel extra’s, aan de andere kant hebben scholen in andere wijken deze extra’s niet. Kinderen komen soms oververmoeid of zonder broodtrommel naar school. Na school is er geen tijd of geld om naar sport- of muziekles te gaan. Bovendien hebben deze scholen moeite met leraren aantrekken. Deze verschillen moeten rechtgetrokken worden. Daarom willen wij een rijke schooldag voor ieder kind. Deze schooldag bestaat uit onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding. Zo krijgen kinderen een eerlijke kans op een mooie toekomst.

Goede kinderopvang, veelzijdig basis- en voortgezet onderwijs in een inspirerende leeromgeving is het fundament om jezelf verder te ontwikkelen. Naast kinderopvang en scholen zijn ook veel andere partijen in onze gemeente daarbij betrokken. Leren kinderen nog wel het juiste? Daarbij willen partijen op de arbeidsmarkt graag betrokken zijn. D66 vindt dat de gemeente naast de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen ook gesprekspartner zou moeten zijn voor maatschappelijke vraagstukken die spelen. Daarvoor kan de gemeente betrokkenen samenbrengen en met hen komen tot een sterke coalitie om de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente toekomstgericht te ontwikkelen. Het is tijd dat Doetinchem gaat werken aan een gezamenlijke educatieve agenda: onderwijs voor de toekomst!

Mensen die vluchten voor oorlog moeten we een veilig onderkomen bieden. Voor nieuwe Doetinchemmers uit het buitenland is het belangrijk dat zij zich snel thuis voelen en in staat zijn mee te draaien in de samenleving. Het leren van de taal en het opbouwen van een sociaal netwerk zijn daarin belangrijke stappen. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een regierol, waardoor we meer kunnen investeren in de combinatie (taal)onderwijs en werk. D66 wil dat we zorgen dat mensen de best mogelijke start in Doetinchem krijgen. Ook tijdens de inburgering geldt ‘een leven lang leren’.

We willen de innovatiekracht van onze gemeente bevorderen. Daarvoor is de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Er zijn tal van kansen voor stage- en afstudeerplekken bij werkgevers in onze gemeente. D66 vindt het belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente altijd de mogelijkheid heeft om een opleiding te gaan doen, zodat zij of hij vaardigheden ontwikkelt die passen bij de vraag op de arbeidsmarkt.