D66 stelt vragen over corona en onderwijs

Nu het aantal coronabesmettingen ook in het onderwijs oploopt, nemen de zorgen toe. Ouders, kinderopvang, scholen en maatschappelijke organisaties verzetten veel extra werk om kinderen zo goed mogelijk door de coronacrisis te begeleiden. De meeste kinderen komen er goed doorheen, maar ook zijn er kinderen die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast sturen scholen groepen kinderen wegens ziekte naar huis en dreigt sluiting van kinderopvang en scholen. Een langere kerstvakantie lijkt mooi, maar leidt opnieuw tot leer- en ontwikkelachterstanden.

Lees hier verder over de vragen van D66 in de gemeenteraad.

Nationaal Programma Onderwijs

De gemeente Doetinchem heeft 1,4 miljoen euro ontvangen voor het inhalen van coronagerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen via het Nationaal Programma Onderwijs. Op 25 februari 2021 heeft D66 gevraagd naar de inzet van het college op dit gebied. Vanwege de urgente situatie heeft D66 er op 25 november 2021 in de gemeenteraad opnieuw naar gevraagd.

Niet afwachten maar nu werken aan het voorkomen van problemen

De fractie van D66 vindt het belangrijk om niet af te wachten tot leerlingen in de problemen komen, maar juist vooraf met scholen en andere organisaties te werken aan het voorkomen ervan.

College herkent het beeld

Wethouder Dales gaf namens het college antwoord en gaf aan dat het college het beeld van D66 herkent dat er steeds meer kinderen zijn met corona en dat er ook in onze gemeente kinderen zijn waarvoor de gevolgen van corona en de maatregelen zoals thuis blijven een grote impact hebben. Het college is aan de slag gegaan met het Nationaal Programma Onderwijs, in samenwerking met partners als Sport ID, Amphion Cultuurbedrijf, de bibliotheek en de GGD. De wethouder heeft toegezegd binnenkort met een raadsmededeling te komen.

D66 houdt vinger aan de pols

De fractie van D66 is blij dat het college de vragen tot zover beantwoord heeft, maar is nog niet gerust gesteld. Het is de vraag wat komende maatregelen betekenen voor de kinderopvang en het onderwijs. Er is nog geen duidelijk beeld van wat het college nu doet in afstemming met de kinderopvanginstellingen en het onderwijs om achterstanden te voorkomen en leerkrachten en ouders te ontlasten. D66 voorziet dat de problematiek als gevolg van corona nog lange tijd effect heeft op kinderen en jongeren in onze gemeente. De fractie van D66 heeft ook schriftelijke vragen gesteld in de hoop dat het college nog nader in gaat op de rol die de gemeente speelt. D66 ziet graag dat de gemeente niet alleen anticipeert maar een regierol neemt om de samenwerking tussen partijen te bevorderen. In de komende tijd houdt onze fractie daarom in het belang van de ontwikkeling van de jonge Doetinchemmers de vinger aan de pols.