“Zet maximaal aantal Airbnb nachten op dertig”

D66 wil dat Delftenaren hun woning maximaal dertig nachten per jaar aan toeristen kunnen verhuren. Gemeenteraadslid Boris van Overbeeke: “Goed dat we grote problemen met Airbnb in onze stad voor zijn. Maar laten we nu doorzetten om die problemen ook in de toekomst te voorkomen.”

Problemen door vakantieverhuur

Vakantieverhuur kan een kans zijn. Het is mooi als Delftenaren een weekendje weg gaan en hun woning aan toeristen verhuren. Maar in de praktijk zorgt het voor veel problemen. Woningen worden opgekocht en het hele jaar door aan toeristen verhuurd. Van Overbeeke:  “Dat leidt tot herrie, verschraling en het onttrekt woningen aan de woningmarkt. In Delft is de overlast nog relatief klein. Het is mooi dat we de grootste problemen voor zijn, maar laat dat geen reden zijn om nu niet door te pakken met strenge regels. We zien in andere steden wat overmatig vakantieverhuur aanricht. Woningen zijn om in te wonen.”

Regels voor vakantieverhuur

D66 is blij dat de wethouder nu een voorstel doet voor regels voor vakantieverhuur. Zo komt er een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte. Voor het verhuren van woonruimte bij afwezigheid van de bewoner zelf, zoals bij Airbnb, komt een aanvullende meldplicht. Van Overbeeke: ”Goed dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen verhuur bij aanwezigheid van de bewoners, zoals bed-and-breakfasts, en bij afwezigheid van de bewoners, zoals bij de vakantieverhuur die via Airbnb gebeurd. Zo blijft het mogelijk dat Delftenaren in een klein, huiselijk B&B’tje toeristen in onze stad verwelkomen maar leggen we grootschalige vakantieverhuur aan banden.”

Zet maximaal aantal nachten op dertig

Ook stelt het college voor om het aantal nachten dat Delftenaren hun woning kunnen verhuren op zestig te maximaliseren. D66 vindt dat te veel. Van Overbeeke: ”D66 wil dat huizeneigenaren hun woning maximaal dertig nachten per jaar aan toeristen kunnen verhuren. In vergelijkbare steden zoals Leiden en Haarlem staat dit maximum ook op dertig. Het is meer in lijn met het gemiddeld aantal vakantiedagen per jaar, wat in Nederland ongeveer zesentwintig is. Zo klopt het beter met het idee dat verhuur aan toeristen iets is wanneer je zelf op vakantie gaat, en daar was het toch allemaal om begonnen.”