Vertrek en opvolging lijsttrekker D66 Delft

Sivan Maruf - Beeld: Alyssa van Heyst Fotografie

Sivan Maruf:

“Het vertrouwen dat wordt uitgesproken door de kandidaten heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat ik samen met ons ijzersterke team in staat zal zijn het lijsttrekkerschap adequaat in te zetten. Mijn inzet is om ervoor te zorgen dat D66 met een sterke campagne zal kunnen komen tot een ambitieus coalitie akkoord met de broodnodige ruimte voor klimaat, wonen en onderwijs.”

Aftreden Vincent

Vincent heeft zich de afgelopen jaren in de gemeenteraad met veel enthousiasme ingezet voor D66. Hij heeft gestreden om barrières weg te nemen zodat mensen zich kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze willen zijn. Ook heeft hij zich ingezet om taalachterstanden terug te dringen en mensen met schulden te helpen.

De achtergrond van zijn vertrek is dat hij kort na zijn verkiezing tevens een nieuwe baan kreeg die veel van hem vergt, inclusief regelmatige uitzending naar het buitenland. De afgelopen weken werd het steeds duidelijker dat dit moeilijk is te combineren met de eisen van het lijsttrekkerschap. Vincent geeft aan het beste te willen voor Delft en ruimte te maken voor een lijsttrekker die zich volledig kan inzetten voor de stad en haar inwoners.

Het bestuur van de Afdeling Delft waardeert de inzet van Vincent voor de partij en voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen waarmee D66 onder zijn campagneleiderschap de grootste partij werd in Delft. Hoewel we zijn vertrek betreuren, respecteren we zijn beslissing. We zijn blij dat Vincent heeft aangegeven dat hij ons nog niet geheel verlaat, maar dat hij zijn termijn als raadslid tot de verkiezingen volbrengt.

Achtergrond Sivan

In het verlengde van het vertrek van Vincent, is het bestuur verheugd te kunnen mededelen dat Sivan Maruf zich bereid heeft verklaard het stokje als lijsttrekker over te nemen en dat de kandidaten zich achter hem hebben geschaard en aangeven vol vertrouwen met hem de campagne in te gaan.

Huidig D66-raadslid en Buitenhof bewoner, Sivan Maruf kwam in 1998 op 3-jarige leeftijd met zijn familie als politiek vluchteling naar Nederland. Na voltooiing van een opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool, volgt hij momenteel een studie Bouwkunde aan de TU Delft. In 2018 werd hij met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad, waar hij de afgelopen jaren onder collegae uit de fractie alsook van andere partijen veel waardering heeft verworven vanwege zijn grote betrokkenheid en degelijke inzet in de commissies Sociaal Domein en Wonen en Ruimte & Verkeer.

Sivan nam in mei niet deel aan de interne lijsttrekkersverkiezing, maar werd recent door de Lijstadviescommissie als hoogste mannelijke kandidaat (na de lijsttrekker) op plaat drie geplaatst en vervolgens door de leden van de Afdeling omhoog gestemd naar de tweede positie op de kandidatenlijst.

Het Afdelingsbestuur is ervan overtuigd dat D66 Delft met Sivan als lijsttrekker beschikt over een sterk team waarmee D66 in staat zal zijn haar ambities en beloften waar te maken en een sterk resultaat neer te zeten in de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.