D66 enthousiast over investeringen in toekomstbestendig onderwijs in Delft

Delft investeert de komende jaren in duurzame multifunctionele schoolgebouwen. De hele raad gaf steun voor een belangrijk plan dat het onderwijs in Delft klaar maakt voor de toekomst. Dit is een groot compliment aan de Delftse schoolbesturen en de gemeente Delft die het plan samen hebben opgesteld.

Toekomstbestendig bouwen

Als onderwijspartij vindt D66 het belangrijk dat er goed onderwijs is in Delft. Daarbij zijn de schoolgebouwen belangrijk. Schoolgebouwen moeten een veilige en goede leeromgeving bieden waarin elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Schoolgebouwen moeten toekomstbestendig zijn. Tijden veranderen en scholen moeten meebewegen. Oude schoolgebouwen voldoen vaak niet meer aan de hedendaagse strenge eisen die er gesteld worden aan gebouwen. Omdat aanpassen vaak duur of zelfs onmogelijk is, wordt er vaak gekozen voor groene, duurzame en energieneutrale nieuwbouw. Als D66 vinden we dat een goede zaak.

Bouw vervolgens met de wetenschap dat de eisen die aan onze onderwijsgebouwen worden gesteld continue veranderen. Nieuwe onderwijsconcepten en intensievere samenwerkingsverbanden tussen scholen en kinderopvang, zoals het Integraal Kindcentrum (IKC) vragen immers om gebouwen die innovatief zijn. We kunnen de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en daarbij behorende schoolgebouwen niet nu al allemaal voorzien. Dat kunnen we wat D66 betreft ondervangen door innovatieve gebouwen in onze stad te bouwen.

Financiën

Punt van aandacht is de financiële dekking van dit plan. Voor de periode na 2024 moet nog naar dekking worden gezocht in de begroting. Dit zullen wij uiteraard scherp in de gaten houden.
D66 is blij met de investeringen in Delftse onderwijshuisvesting, die niet alleen zorgen voor een moderne en multifunctionele leeromgeving voor onze kinderen, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst. Als onderwijs- én duurzaamheidspartij zijn wij erg tevreden met dit IHP.