Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Stationsvisie D66 Durven Doen


Stationsvisie D66: Durven doen.
D66 is vóór het plan voor woningbouw op het oudste deel van industrieterrein Pavijen.
Dit past bij onze wens te bouwen binnen de stadsgrenzen, en niet in het buitengebied.
 


 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.