Marvin Putuhena

  • 29 jaar
  • Tiel
  • Culemborg
  • Hij/hem

Het is van belang dat zowel jongeren als ouderen kunnen participeren in de maatschappij. Aanpak van laaggeletterdheid, mensen helpen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het bieden van perspectief en inzetten voor een diverse en inclusieve stad, waarin iedereen kan meedoen en culturele initiatieven worden aangemoedigd, zijn voor mij belangrijke drijfveren om me in te zetten voor Culemborg.

Beeld: Karin van de Kar

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Vier Dreven

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onderwijs moet toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners uit verschillende geledingen van de samenleving. Om die reden is het van belang dat het onderwijsaanbod in Culemborg zo breed mogelijk is. Bovendien kan onderwijs preventief werken en om die reden jongeren weerhouden om de criminaliteit in te gaan. Om die reden is het van belang dat de connexiteit tussen onderwijs en het sociaal domein verder versterkt wordt.
Cultuur
Toen Culemborg 700 jaar bestond, heeft de gemeente verschillende (etnische-) bevolkingsgroepen van de gemeente gevraagd om activiteiten te organiseren die kenmerkend zijn aan hun cultuur. Dit initiatief liet zien hoe kleurrijk Culemborg is. Ik vind het van belang dat dergelijke initiatieven nu en in de toekomst worden gestimuleerd. De stad moet ook aantrekkelijk zijn en blijven voor jongeren en om die reden is het van belang dat er ontmoetingsplekken worden gerealiseerd voor jongeren. Tot slot zie ik kansen voor jonge kunstenaars/cultuurmakers om hun talenten verder te ontplooien.

Zorg moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor inwoners van Culemborg. Echter, tot op heden heeft Culemborg geen eigen huisartsenpost en om die reden is het van belang dat hier een verandering in komt.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Creëren van een bruisende stad voor jongeren
  • Stimuleren van diversiteit en inclusiviteit
  • Het versterken samenwerking met de regio.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Bruisende stad voor jongeren
Culemborg moet voor jongeren een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, maar ook een stad waarin zij elkaar kunnen ontmoeten. Het bevorderen van ontmoetingsgelegenheden is hiervoor belangrijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van de stad en kansen worden gecreëerd voor (lokale) ondernemers om hierin te participeren. Zodat Culemborg niet alleen een bruisende binnenstad heeft, maar ook een bruisende stad mag zijn.
Versterking samenwerking met de regio
Het is van belang dat we gebruik maken van de kracht van de regio. Om die reden vind ik het van belang dat de stad samenwerkt met de regio
Stimuleren van diversiteit en inclusiviteit
Het is van belang om verschillen om te zetten in de kracht van de stad. Ik vind het van belang dat we ons steeds moeten blijven inzetten voor een stad waarin iedereen mee kan en mag doen en waarbij de verschillen, juist de kracht is van de stad.

Wat betekent D66 voor jou?

Het motto van D66 is ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Dat motto vat heel mooi samen waarom ik een trotse D66-er ben. Ik vind persoonlijke vrijheid heel belangrijk, maar dat we ook naar elkaar omkijken op het moment als het even niet gaat.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Het boek ‘Het verdriet van Ambon’ geschreven door Tjitske Lingsma. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Molukken, die belicht wordt vanuit verschillende perspectieven en hoe geloof en cultuur elkaar kunnen verbinden maar ook ervoor kunnen zorgen dat je juist tegenover elkaar staat. Dit boek heeft ook parallellen met de huidige gefragmenteerde maatschappij.

Laatst bezochte culturele event?

Mijn laatst bezochte culturele event was een bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem. Het Teylers Museum is het oudste museum van Nederland dat in 1778 is opgericht door Pieter Teyler van der Hulst. Volgens Pieter Teyler moeten kunst en wetenschap toegankelijk zijn voor een ieder en om die reden is het museum opgericht. Een mooie gedachtegang en nobele gedachtegang. Zelf houd ik van kunst en de wetenschap en in dit museum komen