Daphne Bijvoet

Beeld: Karin van de Kar

  • 42 jaar
  • Amersfoort
  • Culemborg
  • Zij/haar

Onze prachtige stad nóg mooier maken, dat is mijn motivatie om mij kandidaat te stellen als raadslid. Ik werk ruim 15 jaar voor de Rijksoverheid maar er worden meer en meer taken aan de gemeenten overgedragen. De lokale politiek wordt steeds belangrijker. Langs de zijlijn staan en roepen is niet genoeg, actief worden om de Culemborgers te vertegenwoordigen is mijn motivatie!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De binnenstad is mijn favoriete plek. Vanuit mijn woonkamer kijk ik uit op de kerktorens en de Binnenpoort. Zodra ik het Carillon en de kerkklokken hoor, ben ik thuis. In de binnenstad kunnen we genieten van al wat Culemborg te bieden heeft op cultureel en culinair gebied. Culemborg is een stad met een dorps karakter (je leert snel mensen kennen), een pittoresk centrum en de natuur dichtbij.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onderwijs

Ik ben trots op het fantastische onderwijsaanbod dat Culemborg heeft. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen. We moeten zorgen voor een goede start voor alle kinderen in Culemborg, daarom moet het VVE aanbod voor iedereen toegankelijk zijn. Uit ervaring weet ik hoe goed dit is voor élk kind.
Op het gebied van onderwijshuisvesting is ook genoeg te doen, het verduurzamen van schoolgebouwen, groene pleinen en zorgen voor een goed binnenklimaat moet gerealiseerd worden.
Samenwerking tussen schoolbesturen en tussen scholen, consultatiebureaus en wijkteams moet verbeteren. Alleen op deze manier kunnen we gelijke kansen voor alle Culemborgse kinderen realiseren.

Cultuur
Cultuur kleurt je wereld, juist in deze moeilijke periode moeten we culturele voorzieningen overeind houden en toegankelijk maken zodat iedereen eraan deel kan nemen.
Cultuuronderwijs (KEC, Brede school Culemborg) behouden en verstevigen, zodat talenten van kinderen en jongeren kunnen ontplooien en dit niet afhankelijk is van of je ouders dit stimuleren dan wel financieel faciliteren. We moeten cultureel erfgoed (zoals de kerken, Jan van Riebeeckhuis) behouden.
Jeugd

Participatie
Er wordt veel over jongeren gepraat in plaats van mét jongeren. Daarom willen we de kinderraad uitbreiden naar het voortgezet onderwijs met een jeugdraad.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot D66, een middenpartij die de samenwerking en verbinding zoekt. D66 is een partij die op inhoudelijke punten de samenwerking zoekt, de partij sluit niemand uit en kan met veel partijen samenwerken, dit alles in het belang van de burger. Met de opkomst van populistische partijen voelde ik steeds meer de behoefte om lid te worden van een partij die voor iedereen opkomt: “Laat iedereen vrij maar niemand vallen”.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Met een dochter van 5 jaar oud, lees ik minder volwassen literatuur dan ik zou wensen, ik ben al blij als ik de krant aan het eind van de dag uit heb!
In de vakanties lees ik graag detectives/ Scandinavische thrillers. Op dit moment lees ik ‘Ziek gelukkig’ van Ruud ten Wolde. Voor mij helaas zeer herkenbare situaties, zeer inspirerend te lezen hoe hij positief omging met zijn ziekte. Het helpt mij om in moeilijke situaties toch kracht en moed te vinden.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Ik ben een culturele ‘spons’ daarom is de corona tijd een moeilijke periode, het sluiten van theaters, concertzalen en bioscopen vind ik verschrikkelijk, vooral voor alle cultuurmakers, personeel en vrijwilligers. Een DVD’tje opzetten is écht niet hetzelfde als cultuur live beleven!
In het Louis Hartlooper complex in Utrecht heb ik de Deense film ‘Druk’ gezien, over een viertal middelbare schooldocenten die onderzoeken of je met 0,5 promille alcohol in je bloed beter les kunt geven. Het begint als een vrolijk experiment maar er blijkt een duistere keerzijde aan het experiment…