Rinske van Noortwijk

Beeld: Karin van de Kar

  • 60 jaar
  • Zeist
  • Culemborg

Economisch belang staat heel vaak voorop. Te weinig wordt er gekeken naar effecten op langere termijn, de bijeffecten op andere terreinen, of de gevolgen voor dier, plant en omgeving.
Ik vind het heel belangrijk om steeds vanuit dit ruimere perspectief – vanuit de inhoud – te blijven kijken. Hoe moeilijk dat ook is. Het gaat om een andere manier van kijken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Redichemse Waard, de forten en de uiterwaarden, het ruigste stukje groen dat we hebben.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Er ligt een grote kans in de spoorzone, het gebied rond het station. Als je naar de kaart kijkt is dit het midden van de gemeente. De Gelderlandfabriek heeft hier een icoon neergezet en daarmee de toon voor het gebied. Hier ligt de kans om vanuit die toon verder te bouwen, duurzaam, en van onderop. Het gebied kán de brug vormen tussen oost en west, oud en nieuw, cultuur, diensten, wonen en handel. Maar het luistert nauw. Als we het aan projectontwikkelaars overlaten, zonder de samenleving te betrekken, dan missen we veel kansen.
Er is te weinig te doen voor jongeren (behalve sport). Als puber of jongvolwassene kan je geen kant op. Hier ligt dus een kans. Ik ben benieuwd wat jongeren voorstellen om hieraan te doen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer integraal werken, minder in hokjes en minder bureaucratie
  • Bij alle beslissingen mens, dier, plant en omgeving meenemen en niet alleen de mens. We zijn onderdeel van de natuur en moeten de balans herstellen.
  • Zorgen dat het heel makkelijk is om zelf aan de slag te gaan met een maatschappelijk of duurzaam initiatief. Daar komen mooie dingen van, zie Eva-Lanxmeer, Stadsboerderij, Werkgroep Redichemse Waard, Coöperatie van Makers, Odensehuis etc.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Momenteel her-lees ik Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Voor mij een belangrijk boek. Ik werk al 30 jaar aan duurzaamheid. Maar als mensen egocentrisch, hebberig en onverschillig blijven, lossen we het probleem met geen mogelijkheid op. Dit boek geeft hoop.

Laatst bezochte culturele event?

Benjamin Herman & the New Cool Collective in de Gelderlandfabriek, in een gaatje van de lockdown. Ik ben heel blij dat we een Fransche School en een Gelderlandfabriek hebben. Zo’n klein stadje, zulke mooie podia

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is een middenpartij. De oplossingen liggen vaak in het midden en niet in de flanken. De flanken zijn wel heel belangrijk om het midden scherp te houden.