Jos van Went

Beeld: Karin van de Kar

  • 68 jaar
  • Lisse
  • Culemborg
  • Hij/hem

De klimaatverandering, de daarvoor benodigde energietransitie, de woningbouw en nu de wereldwijde pandemie zijn de grote uitdagingen waar wij voor staan. Allemaal onderwerpen die vragen om verstandige keuzes. Deze mogen niet beperkt worden tot een raadsperiode van 4 jaar.
Ik kijk graag naar de lange termijn en ga voor verstandige en realistische keuzes binnen onze gemeente.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het zijn er een paar: de haven en de uiterwaarden, stadspark De Plantage en mijn eigen tuin

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Warmtetransitie
In Culemborg, met relatief veel koopwoningen, is het meest te halen met isolatie en hybride warmtepompen. Goede voorlichting hierover maakt de kans groter dat we onze doelen gaan halen.
Energietransitie
Zonnepanelen, zowel op woningen als op bedrijfsgebouwen, geven de meeste kans op snelle acceptatie en het halen van onze groene energie doelen.
Windmolens zijn nog steeds een goede kans, mits we voldoende rekening houden met de omwonenden (i.v.m. geluid, slagschaduw etc.).
Woningen
Het plan voor meer dan duizend nieuwe woningen op het oudste deel van industrieterrein Pavijen biedt een prachtige kans om onze woningdoelstellingen te halen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Dat de politiek dichter bij de inwoner komt te staan. Vooral bij de grote keuzes zoals energie en warmte. Voor veel inwoners zijn de problemen erg complex en ik wil graag dat het voor eenieder begrijpelijk wordt en dat we met elkaar de juiste keuzes maken.
  • Nog beter samenwerken met andere partijen. De gemeentepolitiek mag niet gaan lijken op de landelijke politiek waarin de standpunten en tegenstellingen steeds meer verharden.
  • Dat de gemeente beter bereikbaar wordt voor alle Culemborgers. Niet iedereen vindt de weg naar online diensten. Op meer onderwerpen zou een hulplijn of inlooploket (fysiek) gewenst zijn.

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij betekent D66 samenwerken.
Samenwerken met andere partijen, andere gemeenten.
Samen met andere landen, Europees denken.
Uitgaan van individuele vrijheid, met sociale betrokkenheid.

Wat is je favoriete boek (en waarom)

Duin (Dune) van Frank Herbert.
Een prachtige serie boeken. Sciencefiction die de fantasie prikkelt en waarin je nog steeds hedendaagse problemen herkent, terwijl het al in 1965 is geschreven.

Wat is je laatst bezochte culturele event? (Waarom ga je graag daarheen?)

LekArt: heerlijk wandelen door de binnenstad en steeds weer verrassende nieuwe kunst ontdekken. Een mooi voorbeeld van wat Culemborg te bieden heeft aan kunstenaars.
De film “A life on our Planet” van David Attenborough, in De Fransche School.