Durven Doen! Wonen in Pavijen

Stationsvisie D66: Durven doen.

D66 is vóór het plan voor woningbouw op het oudste deel van industrieterrein Pavijen.

Dit past bij onze wens te bouwen binnen de stadsgrenzen, en niet in het buitengebied. De plek bij het spoor leent zich ervoor in de hoogte te bouwen, zoals je in veel andere steden ziet. En door die spoorlijn en station is het een natuurlijke plek voor een moderne Openbaar Vervoer hub.
Vanzelfsprekend bouwen we energieneutraal, klimaatadaptief, circulair en zoveel als mogelijk met stadsgroen.

Wij hopen dat meerdere partijen de durf tonen om hier veel woningen te ontwikkelen.

Ondernemers
Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Denk aan de (financiële) haalbaarheid van de plannen, en kansen voor bestaande ondernemers die een andere plek nodig hebben.

Woningnood en Gebiedsverbetering
D66 ziet vooral de kans om als Culemborg een bijdrage te geven aan de enorme woningnood en om Culemborg nog mooier te maken. De bestaande stationsomgeving is niet mooi en niet praktisch ingericht. Dit plan biedt prachtige kansen voor verbetering.

Bouwen in fases en van grof naar fijn
De Culemborgse ambtenaren hebben al forse subsidies voor de plannen binnengehaald. Die subsidies krijg je niet zomaar: er wordt zwaar getoetst op de (financiële) parameters.

We willen ook geen vaste plannen zoals sommige partijen voorstellen. Van grof naar fijn zoals de wethouder voorstelt, is de juiste weg in dit soort grote en langdurige plannen. Flexibiliteit naar de toekomst, dat hebben we nodig. En durven erin mee te gaan; samen verder invullen. En nogmaals: veel aandacht voor de bestaande bedrijven, hun werknemers en herhuisvesting.

Gemengd wonen
D66 wil in dit plan ook woningen bouwen die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn, zeker naar de toekomst. Bijvoorbeeld appartementen met een aantal even grote kamers: geschikt als woonkamer, slaapkamer, studeerkamer, en daarmee voor ouderen, studenten, gezinnen en andere woonvormen. Ook ziet D66 kansen om projecten voor gemengd wonen te ontwikkelen. Denk hierbij aan huurders, studenten, die samenwonen met (ex)daklozen en thuislozen, jongeren met een verstandelijke beperking of mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Woningbouwcoöperaties en de zorgaanbieders werken samen om beleid voor de kwetsbare groepen te verbeteren.

Zie ook www.leerganggemengdwonen.nl