Beeld: D66 Blaricum

Beeld: D66 Blaricum


De gemeente Blaricum ligt op een van de mooiste plekken in het Gooi. Het dorp heeft een oer-Hollands verleden en heeft zich ontwikkeld van arme boerennederzetting tot aantrekkelijke woon- werk- en recreatiegemeente. Blaricum heeft een afwisselende omgeving van mooie bebouwing waaronder vele monumenten, agrarische gebruik, hei, bos, een meer, een rivier en zelfs een strandje. Het dorpsleven van Blaricum is vitaal en Blaricum is vooruitstrevend in Nederland met een van eerste gasloze wijken van het land.

D66 Blaricum wil de unieke Blaricumse omgeving en het onderling contact in alle wijken verbeteren. Door te investeren in natuur, warmtevoorziening voor de toekomst en passende woningen. Extra aandacht willen we voor goede zorg, onderwijs, sport, het verenigingsleven, vervoer en cultuur. In de buurt boodschappen doen en elkaar ontmoeten.

In de komende jaren komen er grote thema’s en beslissingen op Blaricum en haar inwoners af. We staan voor een enorme transitie die vraagt om kennis en durf zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden. D66 Blaricum heeft deze durf om Blaricum toekomstbestendig te maken en vitaal te houden. Met een optimistisch programma en de juiste inzichten zodat iedereen mee kan doen.

Belangrijke keuzes moeten gemaakt worden:
• over de energietransitie;
• om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de behoefte;
• dat iedereen de juiste zorg en/of ondersteuning kan krijgen;
• opdat het sociaal domein betaalbaar blijft en juist de kwetsbaren hulp krijgen;
• extra aandacht voor onderwijs als de basis voor de ontwikkeling van kinderen;
• dat kansengelijkheid wordt vergroot en armoede en schulden worden tegengegaan;
• dat Blaricum een goed vestigingsklimaat heeft voor ondernemers en bedrijven;
• dat de natuur in onze gemeente behouden blijft;
• dat sport en bewegen een essentiële sector wordt en bereikbaar is voor iedereen.

In moeilijke tijden, zoals de huidige coronacrisis, is het goed om te herijken welke basisvoorwaarden echt belangrijk zijn in ons leven. We leven in abnormale omstandigheden door de pandemie en alle gevolgen en maatregelen die daaruit voortkomen. Niet alleen de mensen in de zorg verrichten wonderen, ook de mantelzorgers, in het onderwijs en in talloze andere sectoren wordt erg veel gevraagd van mensen. Juist in deze periode is het belangrijk om te bepalen welke zaken grote invloed hebben op ons geluk en hoe we deze sectoren toekomstbestendig maken en vitaal houden op een manier zodat iedereen mee kan blijven doen aan onze samenleving.

Beeld: D66 Blaricum