Groene gezonde omgeving

De omgeving is in Blaricum een belangrijke bepalende factor voor het woongenot van lokale inwoners en van de aantrekkingskracht voor bezoekers. Groen maakt gelukkig en gezond. Het is de centrale taak van de gemeente om de leefomgeving en de leefkwaliteit te beheren en te bevorderen. Maar inbreng van inwoners hierbij is ook belangrijk.

D66 Blaricum wil

  • het openbaar groen en de natuur in onze gemeente goed onderhouden en waar mogelijk groen uitbreiden. D66 Blaricum is voorstander van het versterken van openbaar groen en natuur, samen met het GNR.

  • het Goois Natuur Reservaat financieel blijven ondersteunen.

  • de beleefbaarheid van de natuur in onze omgeving uitbreiden door te investeren in uitbreiding van wandel- en fietspaden.

  • meer aandacht voor de RIVM-regels over houtstook en waar mogelijk experimenteren met filters om overlast tegen te gaan.

  • stimuleren om apparaten voor groenonderhoud te gebruiken met een maximum van 70 decibel.

Beeld: D66 Blaricum