Beeld: D66 Blaricum

Beeld: D66 Blaricum

 • Sociaal Domein
 • Participatiewet
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Onderwijs
 • Sport
 • Subsidies
 • Buurtsportcoaches, JOGG
 • Natuur, water en landschap
 • Recreatie en toerisme

 • Raadslid / Fractievoorzitter
 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Intergemeentelijk
 • Juridisch
 • Kunst, cultuur, ontspanning
 • Sociaal domein
 • Tergooi Terrein
 • Bijvanck reconstructie
 • Bouwvenen reconstructie

 • Raadslid
 • Onderwijs
 • Sport
 • Wonen
 • Volkshuisvesting
 • Veiligheid
 • Verkeer en vervoer
 • Inwonersparticipatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte

 • Fractievertegenwoordiger
 • Milieu en duurzaamheid
 • Natuur, water en landschap
 • MRA
 • Kunst en cultuur
 • Inwonersparticipatie
 • Sociaal domein
 • HOV
 • Project centrum autoluw
 • Bijvanck reconstructie

 • Fractievertegenwoordiger
 • Milieu en duurzaamheid
 • Natuur, water en landschap
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • MRA
 • Regio Gooi & Vechtstreek
 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme
 • Aanleg glasvezel
 • Bijvanck reconstructie

Beeld: D66 bel gemeenten

Voorzitter: Hans Haarsma

Penningmeester: Jaap Kamp

Secretaris: Inga Jensen

www.d66.nl/bel