Willy Meijer – ten Haaf

Beeld: D66 Blaricum

Inmiddels 36 jaar woon ik met mijn man in de Blaricum Bijvanck.
In mijn werkzame leven was ik met veel plezier leerkracht en remedialteacher in het basisonderwijs.

Sinds mijn pensionering heb ik mij ingezet voor een aantal werkgroepen o.a. : de werkgroep Blaricumse Buurtbiebs, werkgroep organisatie feestelijkheden rond 40 jarig bestaan Bijvanck, werkgroep Herplaatsing kunstwerk “Future of the Atomicworld”. En recentelijk de werkgroep “Verbinding” en de werkgroep Boerenfietstocht “Van Erf tot Meent”

Graag wil ik me inzetten voor meer inspraak van bewoners en een harmonieuze samenleving met meer “verbinding” in ons mooie groene dorp.

Vanaf 1969, het jaar dat ik mocht stemmen, sta ik achter het sociaal liberale gedachtegoed van D66.

Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Laat iedereen vrij maar niemand vallen.