Openbare orde en veiligheid

Na de totstandkoming van de Nationale Politie is de regio Gooi- en Vechtstreek onderdeel van de politie Midden-Nederland geworden. De oprichting van een Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor specifieke lokale veiligheidsissues. Daarom wil D66 Blaricum dat de gemeenteraad een actieve rol speelt in het vaststellen van lokale prioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek (Burgemeester-Openbaar Ministerie-Politie).

D66 Blaricum wil

  • dat de gemeenteraad een actieve rol speelt in het vaststellen van lokale veiligheidsprioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek.

  • dat de politie dicht bij onze inwoners staat.

  • wil preventie door middel van whatsapp groepen en buurtpreventie verenigingen aanvullend is op preventie door politie en BOA’s.

  • dat ons brandweer korps in de top van Nederland staat, als het gaat om aanrijdtijden, preventieprogramma’s en kostenefficiency.

Beeld: D66