Zorg en ondersteuning

Sinds in 2015 de gemeente verantwoordelijk werd voor zorg en ondersteuning, werkt gemeente Blaricum daarin samen met Huizen, Eemnes en Laren. De uitvoering wordt gedaan door de Maatschappelijke Zaken HBEL waarvan het kantoor in Huizen is gevestigd. De taken uitvoeren van de wet maatschappelijke ondersteuning, de participatiewet en de jeugdwet zijn complex en relatief nieuw. De daarmee gepaard gaande uitgaven stijgen meer dan werd verwacht.

D66 Blaricum wil zorg en ondersteuning beschikbaar houden voor mensen die dat nodig hebben en het niet zelf kunnen organiseren en/of bekostigen. D66 Blaricum wil de financiële ruimte die de raad de wethouder Sociaal Domein heeft gegeven heroverwegen en mogelijk passend uitbreiden.

Het sociaal domein houdbaar houden voor de toekomst is van groot belang omdat er inwoners zijn die ervan afhankelijk zijn voor hun bestaan. D66 Blaricum wil daarbij kiezen voor preventie en zorgteams dicht bij huis om de drempel voor het vragen en krijgen van hulp zo laag mogelijk te maken en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat kleine zorgen geen grote zorgen worden.

D66 Blaricum wil

  • kiezen voor preventie en zorgteams dicht bij huis om de drempel voor hulp zo laag mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat kleine zorgen geen grote zorgen worden.

  • landelijke hulp voor de problemen met de WMO maar wil tevens meer aandacht voor kwetsbaren die door de uitvoering van de WMO mogelijk in de problemen komen.

  • minder schakels en betere samenwerking in de jeugdbeschermingsketen.

  • extra inzet voor mantelzorgers. D66 Blaricum denkt dat Blaricum een zilvergrijze toekomst aan kan dankzij de binding die dorpsgenoten met elkaar hebben.

  • snellere signalering van armoede of schulden en mensen in de bijstand de kans geven om parttime te werken en daarbij minder uitkering te verliezen. Voorbeeld is de werkbonus in gemeente Rotterdam.

Beeld: D66 Blaricum