Meer fietsen en openbaar vervoer, minder auto’s

Voor een gemeente als Blaricum die voor het aanbod aan voortgezet onderwijs, ziekenhuizen, culturele voorzieningen en werkgelegenheid in sterke mate afhankelijk is van de omgeving, zijn goede vervoersmogelijkheden van levensbelang. Maar er moet een balans gevonden worden tussen mobiliteit en leefkwaliteit. Invoering van een autoluw centrum en maximale snelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom zal de leefkwaliteit verbeteren en hierdoor ontstaat meer ruimte en gelegenheid voor wandel- en fietsverkeer en om elkaar buiten te ontmoeten. Hierdoor wordt de sociale cohesie versterkt. Het vervangen van openbare autoparkeerplaatsen door fietsparkeervoorzieningen stimuleert tevens het gebruik van (bak)fietsen.

D66 Blaricum wil

  • goed openbaar vervoer dat het eigen dorp en de omringende steden en voorzieningen beter bereikbaar maakt voor de inwoners van Blaricum.

  • meer aandacht geven aan de fiets als vervoersmiddel door betere verbindingen, meer voorrang en te stimuleren dat men de fiets pakt voor werk of boodschappen.

  • Blaricum meer autoluw maken, de snelheid op wegen aanpassen naar 30 kilometer per uur en anticiperen op de toename van elektrische vervoersmiddelen door te investeren in een oplaadinfrastructuur.

Beeld: D66 Blaricum