Zeggenschap inwoners: democratie

De D66 Blaricum fractie levert in de gemeenteraad een bijdrage aan de lokale democratie. Hier spreekt en stemt de D66 fractie namens alle inwoners die op D66 gestemd hebben maar heeft ook oog voor alle andere inwoners. De inrichting van de democratie verloopt via gekozen volksvertegenwoordigers, maar steeds meer willen inwoners ook betrokken worden bij de lokale keuzen die worden gemaakt door de raadsleden. Om deze reden heeft D66 Blaricum de afgelopen 8 jaar steeds gehamerd op inwonersparticipatie en is in 2019 een nieuwe nota inwonersparticipatie vastgesteld.

Kleinere gemeenten worden over het algemeen gekenmerkt door kortere lijnen, zowel in de organisatie als richting inwoners, en ze zijn goed in staat om lokaal maatwerk te kunnen bieden. Kleine gemeenten kunnen echter ook kwetsbaar worden door een groter aantal eenmansfracties en een beperkt aantal ambtenaren. Kleine gemeenten zijn vaak ook minder goed in staat om specifieke expertise aan te trekken en zijn voor de uitvoering van bepaalde taken eerder aangewezen op regionale samenwerking. D66 Blaricum kan het beste van twee werelden bieden: een lokale partij met wortels in alle haarvaten van het dorp maar met een grote landelijke partij als basis die kan helpen in visie, kennis, uitvoering en ervaring.

D66 Blaricum wil

  • aandacht vragen voor wederzijds respect tussen politici, bestuurders, inwoners en media. Ons uitgangspunt moet zijn dat we elkaar vertrouwen, niet wantrouwen.

  • inwoners op moderne wijze betrekken bij het lokale bestuur door meer participatie, het oprichten van buurt- of wijkverenigingen en contact zoeken met de inwoners.

  • een duidelijke stem voor jongeren en jongvolwassenen in beleidsontwikkeling en gemeentelijke politiek.

Beeld: D66 Blaricum

Beeld: D66 Blaricum