Lokaal economisch beleid

Om prettig te kunnen leven in ons dorp moeten basis levensbehoeften bereikbaar zijn. Er moet een inkomen verdiend kunnen worden, er moeten boodschappen gedaan kunnen worden en diensten kunnen worden ingekocht.

Een gemeente voert economisch beleid in het belang van haar inwoners: zij biedt kansen voor ondernemers om te zorgen voor werkgelegenheid en verkrijgbaarheid van noodzakelijke en gewenste producten en diensten. Ondernemers zijn ieder voor zich en gezamenlijk verantwoordelijk voor het benutten van kansen die zich voordoen, maar moeten ook vooruitkijken en samenwerken om in de toekomst regionaal, nationaal en internationaal concurrerend te blijven.

D66 Blaricum is van mening dat het bedrijven in de groene Blaricumse omgeving past om voorop te willen lopen in schone bedrijfsvoering op weg naar een circulaire economie, en in een zakelijke dienstverlening waarin klantgerichtheid, kwaliteit en professionaliteit doorslaggevende succesfactoren zijn. Zoals Blaricum ook vooropliep bij een van de eerste gasloze wijken van Nederland. Wij voeren graag beleid waarin grote en kleine ondernemers die zich daarop richten een plaats vinden in onze gemeente. Vanwege het blijvende belang van werkgelegenheid buiten de gemeentegrenzen maakt D66 Blaricum zich hard voor bereikbaarheid van steden, stations en (lucht)havens met openbaar en eigen vervoer.

D66 Blaricum wil

  • wil lokaal economisch beleid voeren in het belang van de inwoners. Het zorgen voor werkgelegenheid en de beschikbaarheid van producten en diensten is ons doel.

  • wil zich richten op de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst met passende keuzes voor onze eigen bedrijventerreinen en aandacht voor duurzaam ondernemen.

  • in alle wijken een winkel voor dagelijkse voorzieningen, dit zorgt voor verbinding, werkgelegenheid en minder autoverkeer als winkels dichtbij te bereiken zijn.

  • stimuleren dat er voor thuiswerkers meer flexibele werkplekken worden ingericht in leegstaande gebouwen, buurthuizen, verenigingen of in samenwerking met de horeca.

Beeld: D66 Blaricum