Goed wonen

D66 Blaricum koestert de diversiteit in de Blaricumse bevolking. Lokaal geboren en gebleven of later gekomen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, meer en minder welvarend, eenieder is wat ons betreft welkom als hij of zij zich thuis voelt in de cultuur van een van onze wijken. D66 Blaricum wil een woningbestand dat ruimte biedt voor mensen met verschillende en eigentijdse woonbehoeften.

D66 Blaricum koestert het dorpskarakter van Blaricum. Het behoud van dit dorpskarakter vraagt ruimtelijke keuzes en actieve bijdrage van onze inwoners. Inwoners willen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omzien. Samen zorgen we voor een positieve sfeer en een prettige buurt. De oude traditie om als nieuwe buren kennis te maken en bij elkaar op de koffie te gaan verdient opleving.

D66 Blaricum

  • wil stimuleren dat de woningvoorraad wordt aangepast en ruimte geeft voor iedereen. Voor alleenstaanden, starters en senioren moet meer passende woonruimte komen.

  • ziet wijkontwikkeling als investering in welzijn en verbinding tussen wijken. In iedere wijk moeten voldoende voorzieningen komen, dichtbij en centraal.

Beeld: D66