Samenwerking, communicatie en dienstverlening

Blaricum is een sterke en financieel gezonde gemeente met een mooie schaal om benaderbaar en herkenbaar te blijven voor inwoners. Sommige taken zijn echter te complex, te duur of komen te weinig voor om alleen te organiseren. Voor dergelijke taken werkt de gemeente samen in gemeenschappelijke regelingen of andere regionale samenwerkingsverbanden. Voor de gemeenteraad is het soms ingewikkeld om goed zicht te houden op de ontwikkelingen in deze samenwerkingsverbanden. D66 Blaricum houdt de logica van de samenwerkingsstructuren in de gaten. Het samenwerken voor meerdere onderwerpen in dezelfde regio is vaak voordelig.

D66 Blaricum vindt het belangrijk om regionaal af te stemmen waar voorzieningen zijn of worden gerealiseerd, niet elk dorp hoeft een eigen museum of zwembad te hebben. Het samen delen en zo nodig ook samen financieel dragen van voorzieningen voor alle gezamenlijke inwoners in het Gooi maakt dat we een compleet aanbod kunnen bieden. Meer gezamenlijke planning en besluitvorming kan dit bevorderen. We leven in een open samenleving waar voorzieningen niet slechts toegankelijk zijn voor eigen inwoners. Dit is ook goed voor milieu, klimaat en de toekomst.

D66 Blaricum ziet wel een zorg in de BEL Combinatie, het ambtelijk apparaat van Blaricum, Eemnes en Laren. De organisatie kampt al langdurig met een groot aantal vacatures en een hoog verloop en kan hierdoor kwetsbaar worden.

D66 Blaricum wil

  • de communicatie met inwoners vergemakkelijken en digitaliseren. Alle stukken van college en raad moeten ook online terug te vinden zijn voor de inwoners.

  • de inwoners directer informeren door sociale media te gebruiken over wat er in de raad besproken wordt, op de agenda staat en welke beslissingen genomen worden.

  • dat formulieren van de gemeente begrijpelijk en eenvoudig in te vullen zijn en een meldpunt ‘te moeilijke formulieren’ inrichten voor inwoners, bedrijven en verenigingen.

  • wil zorgen uiten over de toekomstbestendigheid van de BEL Combinatie.

Beeld: D66