Zorgen over stilvallen Arnhemse woningbouw

Beeld: Pxhere.com/CC

Afgelopen week bleek uit landelijk onderzoek dat veel woningbouwplannen vertragen door het wegvallen van de bouwvrijstelling. Vergelijkbare signalen zijn ook in Arnhem te zien. D66-raadslid Joris Brandts maakt zich zorgen: “De Arnhemse woningbouw dreigt stil te vallen, terwijl de woningnood de komende jaren alleen maar groeit.” D66 wil snel duidelijkheid van het college over de oorzaken en oplossingen

Woningnood bij starters, alleenstaanden en ouderen

De Arnhemse opgave is groot: voor 2040 moeten er ruim 16.000 extra woningen worden gebouwd. Dat betekent dat als de stad haar doel wil halen, er jaarlijks minimaal 800 tot 1.000 woningen bij moeten komen. De woningnood is hoog. In Arnhem en ook in alle gemeenten om Arnhem heen, is de woondruk* hoger dan 100. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden.

Woningbouw onder druk

Afgelopen week verscheen in het NRC een artikel over vertraging van woningen door het wegvallen van de bouwvrijstelling. Uit recent onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de bouw van 1 op de 10 nieuwe woningen fors vertraging oploopt. Zeker achtduizend woningen kunnen waarschijnlijk helemaal niet gebouwd worden. Het EIB-onderzoek laat zien wat de impact van het vonnis van de Raad van State is op de landelijke bouwopgave. Die lijkt steeds complexer te worden. Met de stijgende bouwkosten en dalende woningprijzen, bovenop al langer groeiende stikstofbeperkingen.

Minder woningen gerealiseerd

“Omdat veel grote woningbouwplannen vertraging oplopen, is de kans groot dat ook in Arnhem de nieuwbouw gaat stokken,” vreest Brandts. “Dat blijkt ook uit de cijfers, zowel van vorig jaar als de actuele planning. In voorgaande jaren werden in Arnhem veelal vergunningen verleend voor meer dan 1000 woningen. Nu liggen die getallen een stuk lager: tot en met oktober was er sprake van 368 vergunde woningen en 564 gerealiseerde woningen.” Uit de antwoorden van schriftelijke vragen van D66 over dit onderwerp, bleek dat er op dat moment (eind 2022) geen bouwprojecten stil kwamen te liggen. Uit het recente overzicht van woningbouwplannen blijkt echter dat vrijwel alle grote projecten een half jaar of meer vertraging oplopen. Stikstof is hier niet de oorzaak van, stelt het college, maar onduidelijk blijft wat de reden wél is.

Wat vertraagt de bouwplannen?

D66 Arnhem maakt zich grote zorgen over toekomstige woningbouwplannen in Arnhem en mogelijke vertraging daarbij. Brandts wil dat het college snel haar zaken op orde brengt en duidelijkheid geeft over de reden voor de vertraging van lopende plannen, de tegenvallende cijfers voor komend jaar én het lage aantal geplande woningen na 2026. “Arnhem staat voor een enorme opgave en enkel door in volle vaart woningen bij te blijven bouwen kunnen starters, jongeren en gezinnen in de toekomst een kans maken op een woning.” Brandts werkt momenteel aan een agenderingsvoorstel om duidelijkheid van het college te vragen.


* Woondruk = het aantal huishoudens per 100 woningen als iedereen zijn woonwensen zou kunnen vervullen. Bij een woondruk boven 100 is niet voor elke woningzoekende direct een woning beschikbaar.