Meer woningen in Schaapsdrift, maar niet zomaar slopen

Er zijn kansen om veel meer woningen te bouwen in het gebied rond de Schaapsdrift. Daarom wil de gemeente stukken grond bij de Schaapsdrift aanwijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geldt. Dit betekent dat eigenaren van grond en gebouwen, als zij willen verkopen, hun eigendom eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Een ingrijpend besluit voor bewoners, maar nodig om in dit gebied genoeg extra woningen toe te kunnen voegen. Raadslid Wimer Heemskerk: “Er moet gezocht worden naar de optimale balans tussen behoud van bestaande woningen en het toevoegen van nieuwe.”

De raad vergadert over Wet voorkeursrecht gemeenten gebied Schaapsdrift e.o. op 1 juni 2022. Beeld: Gemeente Arnhem

Woningnood

Er is grote woningnood in onze stad en er ligt een bouwopgave voor 16.000 woningen in 20 jaar. Om deze woningen te kunnen bouwen, is het voeren van een actief grondbeleid hard nodig. Het gebied rond de Schaapsdrift, in de nabijheid van station Presikhaaf, is bij uitstek geschikt om meer woningen te realiseren. De Wvg voorkomt dat gronden en panden die door de gemeente ontwikkeld of herontwikkeld kunnen worden, door speculanten kunnen worden opgekocht.

Zorgvuldige afweging

Hoewel nodig om genoeg extra woningen te kunnen bouwen, is het instellen van de Wvg voor bewoners een ingrijpend besluit. Dat valt niet te vermijden. Om bewoners toch zoveel mogelijk zekerheid te geven, heeft D66 duidelijke voorwaarden gesteld voor het vervolgplan van de gemeente. Waar mogelijk moet onteigeningen worden voorkomen. In de uitwerking van planvarianten moet gezocht worden naar een optimale balans tussen het behoud van bestaande woningen en het aantal toe te voegen woningen. Heemskerk: “Per woning moet je de afweging kunnen maken wat het slopen van de betreffende woning oplevert. En de gemeente moet het voorkeursrecht voor delen van het gebied opheffen, zodra uit de plannen blijkt dat het mogelijk is.” Mocht het toch tot onteigening van woningen komen, dan moet de gemeente – met die bewoners die dat wensen – kijken naar de mogelijkheden om binnen het plan terug te keren en een terugkeergarantie onderzoeken.

Verbetervoorstellen aangenomen

De informatievoorziening aan bewoners en raad over de Wvg vanuit de gemeente liet te wensen over. De gemeenteraad moet daarom voortaan beter vooraf invloed uit kunnen oefenen op óf en hoe de Wvg wordt toegepast. D66 is blij dat de voorstellen om een goede afweging en goed proces te waarborgen, zijn aangenomen. Het uiteindelijke doel is het toevoegen van veel meer woningen, vooral ook betaalbare woningen, en het realiseren van een prachtige, groene wijk waar nog meer Arnhemmers graag wonen.