Unieke kans voor behoud erfgoed Eusebius

Bekijk de video

Meike Verhagen, directeur Stichting Eusebius Arnhem en D66-fractievoorzitter Mattijs Loor over de historische ‘Cuyperskamer’ van de Eusebiuskerk. Beeld: Rutger Jansen

Wat D66 betreft moet de onlangs onthulde historische diakenkamer (ook wel ‘Cuyperskamer’ genoemd) van de Eusebiuskerk opgeknapt worden. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Ons erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijke stad en voor het behouden van onze geschiedenis. D66 wil daarom dat we kansen voor het behouden en herstellen van erfgoed optimaal benutten.”

Kansen benutten

Binnen de Arnhemse begroting is op dit moment beperkt de ruimte om unieke, eenmalige kansen voor behoud of renovatie van erfgoed te ondersteunen. Het zou jammer zijn wanneer bepaalde projecten, ondanks financiële toezeggingen van derden, niet door kunnen gaan. Zo is er op dit moment geen geld voor de renovatie van de onlangs onthulde Cuyperskamer bij de Eusebiuskerk, terwijl de provincie daar wel een grote bijdrage voor heeft toegezegd. D66 heeft daarom samen met onder andere VVD, GroenLinks en Arnhem Centraal voorstellen gemaakt over het mogelijk maken van financiële steun voor erfgoedprojecten en het vernieuwen van de erfgoedagenda. In de vergadering van 9 november gaat de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

Unieke ontdekking vraagt om zorgvuldig herstel

De ontdekking van het oude interieur van het historische bijgebouw van architect Joseph Cuypers (1861-1949) is bijzonder. Het kwam tevoorschijn bij het wegbreken van een toiletgroep tijdens de restauratie van de Eusebiuskerk. Directeur Meike Verhagen van Stichting Eusebius Arnhem: “Het is een heel bijzonder gebouwtje dat vroeger gebruikt werd voor de armenzorg. Nu we aan het eind van de restauratie de laatste muren wegtrekken, zien we wat een prachtige details er in het gebouwtje zitten. Door het op te knappen, kunnen we het publiekelijk toegankelijk maken en het verhaal over de armenzorg en de Eusebiuskerk vertellen. We hopen dat te kunnen doen dankzij de steun van de gemeente Arnhem en de politieke partijen.”

Actueel erfgoedbeleid

D66 vindt dat Arnhem een actueel erfgoedbeleid verdient. Loor: “Het is niet in het belang van Arnhem om toegezegde bijdrages van andere overheden aan Arnhems erfgoed onbenut te laten. Zestig procent van het budget voor de renovatie van de diakenkamer was al toegezegd door de provincie en stichting Arnhem Ambassadeurs. D66 stelt voor dat de gemeente de rest van het bedrag bijlegt. Daarnaast vragen we het college met een plan te komen, zodat in de toekomst dit soort kansen vaker kunnen worden benut.”

Bouwtekening door Joseph Cuypers van de diakenkamer (wachtkamer voor de armen).
Het bijgebouw aan de Eusebiuskerk (links) wordt ook wel de ‘Cuyperskamer’ genoemd. Aan de andere zijde de kosterswoning (rechts).
Tekening uit 1910. Beeld: Gelders Archief