Uitbreiding PrEP-zorg in Arnhem

Naar aanleiding van een motie van D66 worden er in Arnhem 40 extra plekken voor PrEP-zorg* gerealiseerd. D66-raadslid Suzan Kemperman: “Goed nieuws dat er nu snel begonnen kan worden met het uitbreiden van het zorgaanbod via de GGD en huisarts ter voorkoming van hiv-infectie en AIDS in Arnhem.”

Opdracht van de raad

Afgelopen november werd de motie ‘Tempo maken met uitbreiden PrEP-zorg’ aangenomen. Hiermee gaf de raad het college de opdracht om inspanningen te verrichten op het gebied van preventieve gezondheidszorg en op het gebied van aanvullende PrEP-zorg. Suzan Kemperman: “De toegankelijkheid van PrEP-zorg was onder de maat. Ik ben blij dat de uitbreiding van die zorg in Arnhem nu concreet is. Belangrijk, want gepaste zorg kan toekomstige hiv-besmettingen voorkomen.”

Wachtlijst voor de zomer weggewerkt

De PrEP-zorg in Arnhem voor personen uit de risicogroep wordt nu voor de lange termijn bestendigd. In 2023 worden 40 extra plekken PrEP-zorg gerealiseerd. Dit zal gefaseerd gebeuren. Met de afspraken die het college nu gemaakt heeft, kan de wachtlijst van 20 personen voor de zomer weggewerkt zijn en dan zijn er nog 20 aanvullende plekken voor nieuwe instroom. Kemperman: “Het is echt onacceptabel dat er wachtlijst-infecties zijn. Goed dat Arnhem extra middelen beschikbaar heeft gesteld om de PrEP zorg uit te breiden. Op naar nul nieuwe infecties!”


* PrEP (Pre-Expositie Profylaxe) voorkomt dat je hiv krijgt. Het is een preventief middel voor mensen die geen hiv hebben, maar wel risico lopen om geïnfecteerd te raken. GGD Arnhem biedt PrEP-zorg aan mensen die extra risico lopen.