Startschot voor 7000 extra woningen in Rijnpark

Impressie Rijnpark aan de rivier. Beeld: BURA urbanism i.o.v. Gemeente Arnhem

Afgelopen woensdag is met het opleggen van de Wvg het startschot gegeven voor de grootste stedebouwkundige ontwikkeling in het vooruitzicht van onze stad: Rijnpark Arnhem. Met 7000 nieuwe woningen moet hier een groot deel van de Arnhemse woningopgave worden ingevuld.

Grip op goede planvorming

Afgelopen woensdag is door de gemeenteraad de Wet Voorkeursrecht Gemeente (Wvg) vastgesteld op een deel van het huidige bedrijventerrein Rijnpark. Dat betekent dat eigenaren de komende jaren, wanneer zij hun bezit in dat gebied willen verkopen, dit eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Zo probeert de gemeente grip te krijgen op het gebied om de komende jaren goede plannen te kunnen maken voor een nieuwe invulling van Rijnpark.

Nieuwe woningen, voorzieningen én banen

Met het vaststellen van de Wvg is het startschot gegeven voor de grootste woningbouwontwikkeling die Arnhem de komende jaren te wachten staat: 7000 nieuwe woningen moeten een plek krijgen in Rijnpark, naast 5000 banen, voorzieningen en een nieuw stadspark. “Die woningen zijn keihard nodig om aan het nog altijd groeiende tekort aan woningen in Arnhem te voldoen,” zegt D66-raadslid Wimer Heemskerk. “Ook het mee laten groeien van het banenaanbod met de groei van de stad is belangrijk voor de toekomst van Arnhem. Anders worden we op termijn een woonwijk van de Randstad.”

Mix van wonen en werken

Het ontwikkelen van een goede mix van wonen en werken in Rijnpark – met daarbovenop de nodige voorzieningen – is een ingewikkelde puzzel. Zowel financieel, want er is een grote bijdrage uit Den Haag nodig om de plannen mogelijk te maken, als ruimtelijk. Prettig wonen zal samen moeten gaan met broodnodige ruimte voor kleinschalige maakindustrie. Heemskerk: “Want juist ook dat type banenaanbod hebben we hard nodig om voor iedereen in Arnhem op termijn genoeg goede werkgelegenheid te bieden.” De puzzel hoe dit allemaal in elkaar moet passen, zal de komende jaren gelegd worden; in goed contact met bedrijven en ondernemers in het gebied. D66 kijkt ondertussen met optimisme vooruit naar de komst van een nieuwe, levendige en duurzame Arnhemse wijk.