Stadstheater, Introdans en Oostpool onder één dak!

Cultureel Arnhem zet een enorme stap vooruit met de huisvesting van Stadstheater, Introdans en Oostpool (de ‘Lauwersgrachtalliantie’, vernoemd naar het water tegenover het Stadstheater) onder één dak. Het plan hiervoor kreeg op 16 december een meerderheid in de raad mee.

Kiezen voor cultuur

D66 is blij met deze investering voor de komende 40 jaar, een belangrijk onderwerp waar ze in de verkiezingen en de coalitievorming in 2018 zwaar op ingezet heeft. In reactie op het collegevoorstel hebben de coalitiepartijen wel gevraagd de benodigde investering omlaag bij te stellen. Dit kan door kritisch te kijken naar het programma van eisen, en waar mogelijk de technische en esthetische ambities bij te stellen met behoud van de functionaliteit.

Beeld: Bas Boerman

Toekomstbestendig

Met dit besluit kiest de raad voor de meest toekomstbestendige huisvesting voor de Lauwersgrachtalliantie, en wordt het grote belang van Introdans en Oostpool voor Arnhem onderstreept. Het nieuwe gebouw moet ruimte bieden voor meer samenwerking onderling en met andere Arnhemse cultuurmakers.

Nu volgende stappen zetten

De opknapbeurt van het Stadstheater is hard nodig en ook voor Introdans en Oostpool is vernieuwing van de huisvesting niet lang meer uit te stellen. D66 verwacht dat met deze heldere keuze een voorspoedige verdere ontwikkeling in gang gezet is. De podiumkunsten in Arnhem verdienen immers een goed thuis.